Relä
skydd

Reläskydd är i frontlinjen av elektriska distributionssystem, ofta placerade ute i linjen eller i fördelningsstationer. Reläskydd levererar intelligens till näten och hanterar anläggnings och kundskydd och i många fall även RTU funktionalitet. Reläskydd detekterar fel, hjälper vakuumbrytare i en autorecloser för att koppla bort felet på linjen.

Hughes Power System friledning autorecloser reläskydd 12kV 24kV
 • Fjärrkonfiguration av alla funktioner och uppgradering av programvara
 • Riktningskännande skyddsfunktioner för överström och jordfel
 • Flera kommunikationsprotokoll, Modbus, DNP, IEC -101, -104 och 61850
 • 3Io Cos (aktivt mätande) och Intermittent (>150 µs) jordfels detektering
 • Skåp och fäste i rostfritt stål
 • 4 separata skyddsgrupper med automatisk effektriktningsändring

VAD ÄRRELÄSKYDD

RELÄSKYDD

 • Felhantering och RTU funktionalitet
 • Statusövervakning – lokal och fjärr
 • Konfiguration och Manöver – lokal och fjärr 
 • Kvalitetsövervakning- lokal och fjärr
 • Vågformslogg – till COMTRADE fil format
 • Händelselogg för felanalys
 • Mätning – lokal och fjärr
 • Kommunikation – IP eller seriell
 • Multi signalerings protokoll - DNP3, IEC 870-5-101, IEC 870-5-104, MODBUS
Hughes Power System friledning autorecloser reläskydd 12kV 24kV

FUNKTIONSBLOCK DIAGRAM

Hughes Power System friledning autorecloser reläskydd 12kV 24kV

UNDERHÅLLSPROGRAM

Hughes Power System friledning autorecloser reläskydd 12kV 24kV programvara

ÖVERSIKTMÄTNING

 • Ström, Spänningar:
  • RMS, Fas, Sekvens komponenter
 • Övertoner upp till 31st
 • Effekt:
  • Aktiv, Skenbar, Reaktiv, Effektfaktor
 • Energi : 4-qvadrant
 • Frekvens
 • Lastprofil
Hughes Power System friledning autorecloser reläskydd 12kV 24kV mätning

4- QVADRANTMÄTNING

Hughes Power System friledning autorecloser reläskydd 12kV 24kV mätning

SKYDD

 • Felindikering
  • Lastbrytare: när linjen är spänningslös efter fel
  • Återinkoppling: när överströmen startar
 • 3-stegs överströmsskydd (riktad-X200 eller oriktad)
  • Snabb och fördröjd Tid/Ström parametrar för fas och jordfel
  • 54 typer av inbyggda Tid/Ström kurvor och 4 egen anpassade T/S kurvor
  • Konstanttid överströmparametrar
  • Konstanttid för hög överström (högströmsutlösning)
 • SEF (Sensitive Earth Fault) utlösning
 • Automatisk återinkoppling (upp till 4 inkopplingar)
 • Återvändandelast (upptags justering)
 • Transformatormagnetisering ström utlösningsbegränsning
 • Sekvenssamordning
 • Linjefeldetektering, bakåtmatade jordfel
 • Fassynkronisering, feldetektering
 • Överspänning, underspänning, frekvens avvikelse
 • 4 inställningsgrupper, automatisk ändring av grupp beroende på kraftflödet
Hughes Power System friledning autorecloser reläskydd 12kV 24kV mätning

SKYDDKLASSISKA RIKTNINGSELEMENT

 • Fördröjd felström genom linje impedans.
 • Korspolariserad spänning med minnes spänning
 • Fel hantering för SLG i linje med D-kopplad transformator. (Fasvinklar av tre fasströmmar är samma.)
 • Vinkelförhållandet mellan symmetriska strömmar, sekvens komponenter och spänningar används för att bestämma felriktning
Hughes Power System overhead line autorecloser recloser protective relay 12kV 24kV mätning

SKYDDIMPLEMENTERAT RIKTNINGSELEMENT I FTU

 • Positiv sekvensspänning och ström används för att detektera riktningen av fasfel.
 • Noll-spänning och ström används för att detektera riktningen av jordfel.
 • Det slutliga resultatet är från en kombination av de två faktorerna.
 • Tröskelnivå undviker fel riktning
Hughes Power System friledning autorecloser reläskydd 12kV 24kV mätning

SKYDDÅTERINKOPPLING, TID/STRÖM-KURVA

 • Kurv typ: IEC, ANSI, återinkoppling, Anpassad
 • Tidsmultiplikator
 • Summa tid
 • Minimum aktivitetstid
Hughes Power System friledning autorecloser reläskydd 12kV 24kV Tid ström kurva

SKYDDÅTERINKOPPLING TID/STRÖM-KURVA PARAMETRAR

Hughes Power System friledning autorecloser reläskydd 12kV 24kV Tid Ström kurva

SKYDD3 STEG OC

 • IDMT
 • DMT
 • Hög ström (momentan)
 • Samma återinkoppling sekvensen appliceras på IDMT, DMT.
 • Hög överström har separata återinkopplingsräknare
Hughes Power System friledning autorecloser reläskydd 12kV 24kV 3 steg OC

SKYDDSEF (LÅGA JORDFEL)

 • Det är möjligt att upptäcka ett jordfel på ojordade system (0.1A)
 • Summationstransformator behövs för ojordade system
 • Kvarvarande noll-sekvens spänning beräknas internt
 • Vinkelmätande  med inställningsområde (+-) 30 - 90°
 • Cos/Sin θ algoritm
Hughes Power System friledning autorecloser reläskydd 12kV 24kV låga jordfel

SKYDDJORDFELSSTRÖMMAR I OJORDAT NÄT

Hughes Power System friledning autorecloser reläskydd 12kV 24kV Skydd Jordfelsströmmar i ojordat nät

SKYDDSTARTSTRÖMAR, ÅTERVÄNDANDE LAST

 • Transformatormagnetiseringsström är baserat på 2:a övertonen
 • Återvändande last: Lastström beräknas med "kall" tid
 • Strömrusning: Last beräknas med lasttid

SKYDDÅTERINKOPPLING

 • Snabb återinkoppling ger en relativt hög sannolikhet för snabb återställning av nätet.
 • 4 försök att återställa nätet innan blockering.
 • Om snabb återinkoppling misslyckas, kommer säkringarna eller fördelningstationsbrytaren att klara fel (felet är permanent).
 • Direkt utlösning vid stora överströmmar.
 • Återinkoppling är i allmänhet inte användbart för kabelnät, eftersom kabelfel är mer benägna att vara permanenta.
 • Utlösning till "utlöstläge" är ställbar för fas, jordfel och SEF
 • Momentanutlösnings parametrar kan ställas in för fas och jordfel​.
 • Dödtider är inställbara för varje återinkoppling.
 • Separata dödtider och återställningstid för SEF.
 • Enkel återinkoppling: Om felet inträffar i den inställda tiden efter slutning, går återinkoppling till utlöstläge
 • Selektivitetssamordningsfunktion.

ÖVERVAKNINGELKVALITET

 • ELKVALITET ÖVERVAKNING
  • ​Status
  • Händelse: Time-stamp, storlek, varaktighet
  • Räknare: Statistik för varje fas, varaktighet klassificeras av IEEE 1159.
  • Ackumulerad avbrottstid
  • Vågformslogg av händelser
 • Övertoner
  • THD (total harmonisk distorsion)
  • Varje komponent upp till 31th övertonen
  • Händelser med tröskelinställning, Räknare
 • Obalans
  • ​Spänning och ström obalans
  • Konstanttid egenskaper

Hughes Power System friledning autorecloser reläskydd 12kV 24kV elkvalitet

NEW AUTO RECLOSER APPLIKATION

Hughes Skyddsrelä App är ett unikt verktyg för den moderna montören. APP’en används för att styra brytaren och ändra relädata och läsa spänning / ström kurvor.

Hur kan vi hjälpa

Tack för att du kontaktar oss, Namn. Ditt meddelande har skickats. Vår representant kommer att svara dig så snart som möjligt.

Om du är en befintlig kund och har ett akut behov av teknisk support, kontakta din lokala kundservice manager. Annars kontakta oss direkt genom att använda formuläret nedan.

Auto reclosers
 • Auto reclosers
 • Autoself tid-spänning autosektionering
 • Reläskydd
 • Kontrollskåp för vakuumbrytare modul
 • Nätstation auto reclosers
 • Nätstation vakuumbrytare
 • Friledning vakuumbrytare
 • Motormanöverdon för linjefrånskiljare
 • Spänningstransformatorer