Reclosers

Hughes ACR-serien av recloser är klart den mest avancerade och säkraste produkten i sitt slag på dagens marknad. Den är byggd för att vara i drift i mer än 30 år utan större underhåll. Modellutbudet finns för 12, 24 och 33/40kV. De är speciellt utvecklade för nordiska nät med isolerad nollpunkt.

Hughes Power System Auto recloser för friledning 11 kV
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Solid isolation. Ingen miljöfarlig SF6 gas
 • Kan manövreras manuellt med full last utan el
 • Summationstransformator för detektering av mycket små jordfel
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

HUGHES RECLOSERBESKRIVNING

Hughes ACR serien av recloser är konstruerad och tillverkade i Sverige för användning i friledningsnät som ett smart sektioneringsdon, som fördelningsstationsbrytare och som ett avancerat Smart Grid byggblock. De är speciellt utvecklade för nordiska nät med isolerad nollpunkt.
Syftet med ACR recloser är att automatiskt åtgärda fel med mycket korta avbrott.

ACR RECLOSER MODELler:ACR recloser paket ingår: 

Hughes Power System friledning recloser 24kV

HUGHES RECLOSERFÖRDELAR

ACR recloser av den senaste generationen har följande fördelar:

 • Lång tid mellan underhåll. Hughes recloser är byggda för att förbli i drift i mer än 30 år utan större underhåll på grund av material av högsta kvalitet som används i dess konstruktion;
 • Ej inneslutna brytare (1) med separata poler. Det eliminerar helt risken för interna överslag, och risken för explosioner. Den kan repareras om en av polerna skadas. Pol arrangemanget förbättrar kylning av vakuumbrytarna på grund av obehindrad luftcirkulation. Den långa kryptrömsträckan tillåter användning av reclosern i en miljö med en 4:e graden av atmosfärisk förorening. Pol arrangemanget möjliggör enkel rengöring av isololatorerna utan demontering;
 • Solid epoxiisolering (2) av polerna. Silikonbeläggning ger UV-skydd, är miljövänlig, innehåller inte skadlig SF6-gas eller olja;
 • Vakuumbrytare som hanterar 20kA-fel i 3sekunder garanterar långvarig problemfri drift i nät med många högströmsfel;
 • Rostfritt stål av högsta kvalitet (3) används för de flesta delar för att minimera elektrokemisk korrosion. Användningen av rostfritt stål i enlighet med DIN50049 / 3.1B, tack vare dess icke-magnetiska egenskaper, eliminerar helt förekomsten av någon form av korrosion, inklusive elektrokemisk korrosion under recloserns hela livslängd;
 • Fjädermanövreringsmekanism (4) med energi lagrad stålfjädrar. Det går att manövrera switchmodulen även i fullständig frånvaro av strömförsörjning (linje fel, fullt urladdade batterier);
 • Manuell laddning (5) av fjädermekanismen samt brytarmanövrering Till och Från är möjliga med hjälp av manövreringsarmar placerade på en brytarens ram. Fjäderkapaciteten räcker för hela återinkopplingscykeln (Från - Till - Från);
 • Avancerat reläskydd med funktioner för riktningsfelsdetektering, låg jordfelsdetektering, intermittent jordfelsdetektering, automatisk ändring av skyddsgrupp beroende på effekt riktning;
 
Hughes Power System frånskiljaremanöverdon

HUGHES RECLOSERINSTALLATIONER

Hughes Power System vakuumbrytare vs frånskiljare jämförelse

RECLOSER ANVÄNDARE


          Områden med:
 • svaga nät;
 • många (SAIFI) oplanerade avbrott och långa (SAIDI) avbrott;
 • livstidsförlängning av befintliga nät;
 • hårt och besvärligt klimat, kyla, åska och salt/dammbeläggningar;
 • många kunder per km ledning eller i glesbyggd;
 • återbetalningskrav vid störningar;
 • SAIFI = system average interruption frequency index
 • SAIDI = system average interruption duration index

HUGHES RECLOSER BYGGSYSTEM

OVX vakuumbrytare
OVX serien av vakuumbrytarmoduler är ett modulärt byggsystem för enkela och skräddarsydda brytare för olika kvalificerade lösningar.

Basen är en vakuumbrytarmodul som kan utrustas med flera valfri tillbehör.

 • Summationstransformator (1) används när man vill detektera och mäta extremt låga jord fel ner till 100mA. Den är lämplig för alla nät med isolerad nollpunkt. Denna lösning ger en säker detektering av extremt låga jordströmmar eftersom NCT-transformatorn kombinerar alla tre faser i en lindning;
 • Fasströmtransformatorer (2). OVX vakuumbrytarmodulen kan vara försedd med en kombination av ingen, två eller tre fas-strömtransformatorer med olika lindningsförhållande och med flera lindningstappar;
 • Jordningskopplare (3) är synkroniserad med vakuumbrytaren och kan inte slutas när vakuumbrytaren är till;
 • Frånskiljare (4) ger synliga och öppna brytpunkter i samtliga tre faser för extra säkerhet. Frånskiljaren är synkroniserad med vakuumbrytaren och kan inte öppnas eller stängas när vakuumbrytaren är till;
Hughes recloser

FTU RELÄSKYDDSKÅP
FTU reläskydd är försedd med flera mikroprocessorer och en digital signalprocessor för högsta prestanda. Reläet hanterar, överström och riktade jordfel. FTU'n har också inbyggda RTU funktioner för enkel fjärrkontroll integration.


Enheten har följande protokoll: DNP3 seriell, TCP/IP och IEC 60870-5-101 seriell och IEC 60870-5-104 TCP/IP och MODBUS serial /IP signaleringsprotokoll, tillval IEC 61850 och IRIG-B för avancerad GPS tidstämpling.
Anslutningen kan vara seriell, IP/LAN eller optisk fiber. OVX- och FTU-enheten kan fungera i komplexa Smart Grid-applikationer eller i en enda fristående applikation.

Hughes reläskydd

RECLOSER APPLIKATIONER

 • Automatisk sektionering i friledningsnät;
 • Utbyte av fördelningsstationsbrytare;
 • Automatisk sektionering I Kabelnät;
 • Kondensator batteribrytare;
 • Stam och avgreningar;
 • Dynamiska nät med automatisk flytt av "normalt öppen punkt";
 • Fjärrstyrning;
 • I kombination med automatisk sektionering;

SNABBAQ&A

Vad är en recloser?

En utrustning som automatiskt kopplar bort felen, den inkluderar en vakuumbrytare, ett skyddsrelä och kommunikation.


Hur fungerar en recloser?

Den använder samma princip som ett fack i en fördelningsstation.


Var installeras recloser?

I friledningsnät och gränszoner mellan friledning och markkabel.


Vad gör an recloser?

Löser upp till 87% av felen genom smarta kopplingar.


Hur många reclosers kan installeras i serie på en linje?

Max 3st

NEW AUTO RECLOSER APPLIKATION

Hughes Skyddsrelä App är ett unikt verktyg för den moderna montören. APP’en används för att styra brytaren och ändra relädata och läsa spänning / ström kurvor.

Hur kan vi hjälpa

Tack för att du kontaktar oss. Ditt meddelande har skickats. Vår representant kommer att svara dig så snart som möjligt.

Om du är en befintlig kund och har ett akut behov av teknisk support, kontakta din lokala kundservice manager. Annars kontakta oss direkt genom att använda formuläret nedan.

Motormanöverdon för frånskiljare
 • Motormanöverdon för frånskiljare
 • Frånskiljare till järnvägar
 • Reclosers
 • Reläskydd
 • AutoSelf Tid-spänning autosektionering
 • Nätstation reclosers
 • Inomhus vakuumbrytare
 • Utomhus vakuumbrytare
 • Vakuum lastfrånskiljare
 • Kontrollskåp för vakuumbrytare modul
 • Högspännings vakuumbrytare