Inomhus
brytare

VX4 seriens av stations vakuumbrytare är avsedd att användas i fördelningsstationer och i kopplingspunkter. Det finns ett stort tillbehörsprogramm så som: truckar, olika typer av anslutningsarmar, kontakter. VX4 brytaren kan levereras med eller utan integrerade strömtransformatorer. VX4 serien inkluderar modeller till 6/12kV och 22/24kV och är byggd för att vara i drift i mer än 30 år utan större underhåll.

 

Hughes Power System inomhus vakuumbrytare
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Kompakt montage
 • Kan manövreras manuellt med full last utan el
 • Solid isolerad. Ingen skadlig SF6 gas
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål
 • Epoxi isolatorer med silikon isolering

HUGHES VX4BESKRIVNING

Hughes VX4 serien av nätstation vakuumbrytare är konstruerad och tillverkade i Sverige för användning som automatisk sektionering i kabelnät, nätstationer och som brytare i fördelningsstationer. De är speciellt utvecklade för nordiska nät med isolerad nollpunkt. 

VX4 kan utrustas med Hughes kontrollskåp för fjärrkontroll eller med reläskydd för att bilda en recloser/sektionering.

VX4 nätstation vakuum brytare MODELler:

Hughes Power System nätstation vakuumbrytare 24kV

HUGHES VX4FÖRDELAR

VX4 nätstation vakuumbrytare av den senaste generationen har följande fördelar:

 • Lång tid mellan underhåll. Hughes recloser är byggda för att förbli i drift i mer än 30 år utan större underhåll på grund av material av högsta kvalitet som används i dess konstruktion;
 • Ej inneslutna brytare (1) med separata poler. Det eliminerar helt risken för interna överslag, och risken för explosioner. Den kan repareras om en av polerna skadas. Pol arrangemanget förbättrar kylning av vakuumbrytarna på grund av obehindrad luftcirkulation. Den långa kryptrömsträckan tillåter användning av reclosern i en miljö med en 4:e graden av atmosfärisk förorening. Pol arrangemanget möjliggör enkel rengöring av isololatorerna utan demontering;
 • Solid epoxiisolering av polerna är miljövänlig, innehåller inte skadlig SF6-gas eller olja;
 • Vakuumbrytare som hanterar 25kA-fel i 3sekunder garanterar långvarig problemfri drift i nät med många högströmsfel;
 • Rostfritt stål av högsta kvalitet (2) används för de flesta delar för att minimera elektrokemisk korrosion. Användningen av rostfritt stål i enlighet med DIN50049 / 3.1B, tack vare dess icke-magnetiska egenskaper, eliminerar helt förekomsten av någon form av korrosion, inklusive elektrokemisk korrosion under recloserns hela livslängd;
 • Fjädermanövreringsmekanism med energi lagrad stålfjädrar. Det går att manövrera switchmodulen även i fullständig frånvaro av strömförsörjning (linje fel, fullt urladdade batterier);
 • Manuell laddning (3) av fjädermekanismen samt brytarmanövrering Till och Från är möjliga med hjälp av manövreringsarmar placerade på en brytarens ram. Fjäderkapaciteten räcker för hela återinkopplingscykeln (Från - Till - Från);
 • Hänglåsanordning (4) för mekanisk blockering av drift;
 • Samma footprint som ABB NAL lastfrånskiljare;
 • Truck montering (5) för enkelt underhåll (tillbehör); 
 • Enkel anslutning till skenan eller kablen (6);
 • Enkel installation i befintliga kopplingsplatser och kiosker;
   
Hughes inomhusbrytare

HUGHES VX4INSTALLATIONER

Hughes vakuumbrytare

Hur kan vi hjälpa

Tack för att du kontaktar oss. Ditt meddelande har skickats. Vår representant kommer att svara dig så snart som möjligt.

Om du är en befintlig kund och har ett akut behov av teknisk support, kontakta din lokala kundservice manager. Annars kontakta oss direkt genom att använda formuläret nedan.

Motormanöverdon för frånskiljare
 • Motormanöverdon för frånskiljare
 • Frånskiljare till järnvägar
 • Reclosers
 • Reläskydd
 • AutoSelf Tid-spänning autosektionering
 • Nätstation reclosers
 • Inomhus vakuumbrytare
 • Utomhus vakuumbrytare
 • Vakuum lastfrånskiljare
 • Kontrollskåp för vakuumbrytare modul
 • Högspännings vakuumbrytare