Nätstation
reclosers

Hughes VXR-serien av nätstation recloser är klart den mest avancerade och säkraste produkten i sitt slag på dagens marknad. Den är byggd för att vara i drift i mer än 30 år utan större underhåll. Modellutbudet finns för 6/12 och 22/24kV. De är speciellt utvecklade för nordiska nät med isolerad nollpunkt.

Hughes Power System nätstation auto recloser 12kV 24kV
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Summationstransformator för detektering av mycket små jordfel
 • Kan manövreras utan tillgänglig el
 • Solid isolerad. Ingen skadlig SF6 gas
 • Samma footprint som ABB NAL lastfrånskiljare
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

HUGHES NÄTSTATION RECLOSERKORT BESKRIVNING

Hughes VXR serien av nätstation recloser är konstruerad och tillverkade i Sverige för användning som automatisk sektionering i kabelnät, nätstationer och som brytare i fördelningsstationer. De är speciellt utvecklade för nordiska nät med isolerad nollpunkt. 
Syftet med VXR nätstation recloser är att automatiskt åtgärda fel med mycket korta avbrott.

VXR nätstation RECLOSER MODELler:VXR nätstation recloser paket ingår: 

Hughes Power System nätstation recloser 12kV 24kV

HUGHES NÄTSTATION RECLOSERVIKTIGA FÖRDELAR

VXR nätstation recloser av den senaste generationen har följande fördelar:

 • Lång tid mellan underhåll. Hughes recloser är byggda för att förbli i drift i mer än 30 år utan större underhåll på grund av material av högsta kvalitet som används i dess konstruktion;
 • Ej inneslutna brytare (1) med separata poler. Det eliminerar helt risken för interna överslag, och risken för explosioner. Den kan repareras om en av polerna skadas. Pol arrangemanget förbättrar kylning av vakuumbrytarna på grund av obehindrad luftcirkulation. Den långa kryptrömsträckan tillåter användning av reclosern i en miljö med en 4:e graden av atmosfärisk förorening. Pol arrangemanget möjliggör enkel rengöring av isololatorerna utan demontering;
 • Solid epoxiisolering av polerna är miljövänlig, innehåller inte skadlig SF6-gas eller olja;
 • Vakuumbrytare som hanterar 25kA-fel i 3sekunder garanterar långvarig problemfri drift i nät med många högströmsfel;
 • Rostfritt stål av högsta kvalitet (2) används för de flesta delar för att minimera elektrokemisk korrosion. Användningen av rostfritt stål i enlighet med DIN50049 / 3.1B, tack vare dess icke-magnetiska egenskaper, eliminerar helt förekomsten av någon form av korrosion, inklusive elektrokemisk korrosion under recloserns hela livslängd;
 • Fjädermanövreringsmekanism med energi lagrad stålfjädrar. Det går att manövrera switchmodulen även i fullständig frånvaro av strömförsörjning (linje fel, fullt urladdade batterier);
 • Manuell laddning (3) av fjädermekanismen samt brytarmanövrering Till och Från är möjliga med hjälp av manövreringsarmar placerade på en brytarens ram. Fjäderkapaciteten räcker för hela återinkopplingscykeln (Från - Till - Från);
 • Hänglåsanordning (4) för mekanisk blockering av drift;
 • Avancerat reläskydd med funktioner för riktningsfelsdetektering, låg jordfelsdetektering, intermittent jordfelsdetektering, automatisk ändring av skyddsgrupp beroende på effekt riktning;
 • Samma footprint och fasavstånd som ABB NAL/FN lastfrånskiljare, som gör det mycket enkelt att byta ut en gammal lastfrånskiljare mot en ny generations vakuumbrytare;
 • Truck montering (5) för enkelt underhåll (tillbehör); 
 • Enkel anslutning till skenan eller kablen (6);
 • Enkel installation i befintliga kopplingsplatser och kiosker;
   
Hughes nätstation recloser

HUGHES NÄTSTATION RECLOSERINSTALLATIONER

Hughes Power System nätstation autorecloser 12kV 24kV jämförelse

RECLOSER ANVÄNDARE


          Områden med:
 • svaga nät;
 • många (SAIFI) oplanerade avbrott och långa (SAIDI) avbrott;
 • livstidsförlängning av befintliga nät;
 • hårt och besvärligt klimat, kyla, åska och salt/dammbeläggningar;
 • många kunder per km ledning eller i glesbyggd;
 • återbetalningskrav vid störningar;
 • SAIFI = system average interruption frequency index
 • SAIDI = system average interruption duration index

HUGHES NÄTSTATION RECLOSERBYGGSYSTEM

VX4 vakuumbrytare
VX4 serien av vakuumbrytarmoduler är ett modulärt byggsystem för enkela och skräddarsydda brytare för olika kvalificerade lösningar.

Basen är en vakuumbrytarmodul som kan utrustas med flera valfri tillbehör.

 • Fasströmtransformatorer (2). VX4 vakuumbrytarmodulen kan utrustas med tre fas-strömtransformatorer med olika lindningsförhållande och med flera lindningstappar;
Hughes Power System nätstation autorecloser recloser reläskydd 12kV 24kV

FTU RELÄSKYDDSKÅP
FTU reläskydd är försedd med flera mikroprocessorer och en digital signalprocessor för högsta prestanda. Reläet hanterar, överström och riktade jordfel. FTU'n har också inbyggda RTU funktioner för enkel fjärrkontroll integration.


Enheten har följande protokoll: DNP3 seriell, TCP/IP och IEC 60870-5-101 seriell och IEC 60870-5-104 TCP/IP och MODBUS serial /IP signaleringsprotokoll, tillval IEC 61850 och IRIG-B för avancerad GPS tidstämpling.
Anslutningen kan vara seriell, IP/LAN eller optisk fiber. OVX- och FTU-enheten kan fungera i komplexa Smart Grid-applikationer eller i en enda fristående applikation.

Hughes recloser skyddrelä

RECLOSER APPLIKATIONER

 • Automatisk sektionering i friledningsnät
 • Utbyte av fördelningsstationsbrytare
 • Automatisk sektionering I Kabelnät
 • Kondensator batteribrytare
 • Stam och avgreningar
 • Dynamiska nät med automatisk flytt av "normalt öppen punkt"
 • Fjärrstyrning

SNABBAQ&A

Vad är en recloser?

En utrustning som automatiskt kopplar bort felen, den inkluderar en vakuumbrytare, ett skyddsrelä och kommunikation.


Hur fungerar en recloser?

Den använder samma princip som ett fack i en fördelningsstation.


Var installeras recloser?

I friledningsnät och gränszoner mellan friledning och markkabel.


Vad gör an recloser?

Löser upp till 87% av felen genom smarta kopplingar.


Hur många reclosers kan installeras i serie på en linje?

Max 3st

Hur kan vi hjälpa

Tack för att du kontaktar oss. Ditt meddelande har skickats. Vår representant kommer att svara dig så snart som möjligt.

Om du är en befintlig kund och har ett akut behov av teknisk support, kontakta din lokala kundservice manager. Annars kontakta oss direkt genom att använda formuläret nedan.

Motormanöverdon för frånskiljare
 • Motormanöverdon för frånskiljare
 • Frånskiljare till järnvägar
 • Reclosers
 • Reläskydd
 • AutoSelf Tid-spänning autosektionering
 • Nätstation reclosers
 • Inomhus vakuumbrytare
 • Utomhus vakuumbrytare
 • Vakuum lastfrånskiljare
 • Kontrollskåp för vakuumbrytare modul
 • Högspännings vakuumbrytare