EOA600 Motormanöverdon

EOA600 motormanöverdon karakteriseras av sin innovativa konstruktion, en komplett lösning från stolpe till fjärrkontrollsystem.

ACR405 33-40 kV Auto recloser

Installation av en ACR405 auto recloser i ett 35 kV nät på solkraftverket. ACR405 har vakuumbrytare med solid isolering, fjädermekanism, inbyggda spänningssensorer och magnetisk strömtransformator.

ACR120 6-11 kV Auto recloser

Installation av en ACR120 auto recloser i ett 6-11 kV nät. ACR 120 har en summationstransformator för att kunna detektera extremt små jordfel.

FTU R200 Reläskydd

FTU R200 Reläskydd. Rostfritt stolpskåp med reläskydd för auto recloser

ACR240 24 kV Auto recloser

En ACR240 auto recloser i ett 24 kV nät. ACR 240 har hög pressionsresistiva spänningsdelare för exakt linjespänningsmätning

Motormanöverdon för linjefrånskiljare

EOA500 och det senaste tillskottet EOA600-serien seriens motormanöverdon är avsedda att användas i frånskiljarapplikationer i elektriska distributionsnät och i spårvagns och järnvägsnät. Produkten kännetecknas av sin unika design med låg motorstartström och hög elektromekanisk verkningsgrad. Apparaten är utformad för manuell och automatisk fjärrstyrning av linjefrånskiljare. Motormanöverdonet är enkel att montera och har all nödvändig elektronik och kontrollpanel.

Hughes Power System motormanöverdon
 • Unik motormekanism med låg startström och högt startmoment
 • Säker självlåsande motormekanism
 • Enkel att montera och passar till de flesta linjefrånskiljare
 • Som tillbehör självsektionerings automatik
 • Som tillbehör finns ett elektromagnetiskt lås vilket låser utgående axel för extra säkerhet
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Motormanöverdon för linjefrånskiljare för järnvägar

EOA500 and the latest addition EOA600 series of motor operators are intended to be used in air break switch applications in electrical distribution networks and for electrical trams and rail networks. The products are characterized by its unique design with low motor start current and high electro mechanical efficiency. The devices are designed for manual and automatic remote control of air break switches. The motor operator is simple to install and has all the necessary electronics and control panel built in.

Hughes Power System motormanöverdon för järnvägar
 • Unik motormekanism med låg startström och högt startmoment
 • Säker självlåsande motormekanism
 • Enkel att montera och passar till de flesta linjefrånskiljare
 • Som tillval finns DC styrning och AC motor
 • Som tillbehör finns ett elektromagnetiskt lås vilket låser utgående axel för extra säkerhet
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Motormanöverdon för linjefrånskiljare för elektriska distributionsnät

EOA500 och det senaste tillskottet EOA600-serien seriens motormanöverdon är avsedda att användas i frånskiljarapplikationer i elektriska distributionsnät och i spårvagns och järnvägsnät. Produkten kännetecknas av sin unika design med låg motorstartström och hög elektromekanisk verkningsgrad. Apparaten är utformad för manuell och automatisk fjärrstyrning av linjefrånskiljare. Motormanöverdonet är enkel att montera och har all nödvändig elektronik och kontrollpanel.

Hughes Power System motormanöverdon för elektriska distributionsnät
 • Unik motormekanism med låg startström och högt startmoment
 • Säker självlåsande motormekanism
 • Enkel att montera och passar till de flesta linjefrånskiljare
 • Enkla tryckknappar
 • Som tillbehör finns ett elektromagnetiskt lås vilket låser utgående axel för extra säkerhet
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Motormanöverdon för linjefrånskiljare med automatisk sektionering

EOA500 och det senaste tillskottet EOA600-serien seriens motormanöverdon är avsedda att användas i frånskiljarapplikationer i elektriska distributionsnät och i spårvagns och järnvägsnät. Produkten kännetecknas av sin unika design med låg motorstartström och hög elektromekanisk verkningsgrad. Apparaten är utformad för manuell och automatisk fjärrstyrning av linjefrånskiljare. Motormanöverdonet är enkel att montera och har all nödvändig elektronik och kontrollpanel.

Hughes Power System motormanöverdon med automatisk sektionering
 • Unik motormekanism med låg startström och högt startmoment
 • Säker självlåsande motormekanism
 • Enkel att montera och passar till de flesta linjefrånskiljare
 • Automatisk självsektionerings logik
 • Som tillbehör finns ett elektromagnetiskt lås vilket låser utgående axel för extra säkerhet
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Motormanöverdon för linjefrånskiljare för fördelningsstationer

EOA500 serien av motormanöverdon är avsedda att användas i frånskiljarapplikationer i elektriska distributionsnät. EOA 500 kännetecknas av sin unika design med låg motorstartström och hög elektromekanisk verkningsgrad. Apparaten är utformad för manuell och fjärrstyrning av linjefrånskiljare. Motormanöverdonet är enkel att montera och har all nödvändig elektronik och kontrollpanel.

Hughes Power System motormanöverdon för fördelningsstationer
 • Unik motormekanism med låg startström och högt startmoment
 • Säker självlåsande motormekanism
 • Enkel att montera och passar till de flesta linjefrånskiljare
 • 110VDC eller 220VAC drivspänning
 • Som tillbehör finns ett elektromagnetiskt lås vilket låser utgående axel för extra säkerhet
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Auto reclosers

ACR seriens auto recloser är helt klart en av de mest avancerade och personsäkra produkterna i sitt slag på marknaden idag. De är speciellt utvecklade för Nordiska nät med isolerad nollpunkt.

Hughes Power System friledning auto recloser 12kV
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt med full last utan el
 • Silikon isolation. Ingen miljöfarlig SF6 gas
 • Summationstransformator för detektering av mycket små jordfel
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Auto reclosers 6-11 kV

ACR seriens auto recloser är helt klart en av de mest avancerade och personsäkra produkterna i sitt slag på marknaden idag. De är speciellt utvecklade för Nordiska nät med isolerad nollpunkt.

Hughes Power System friledning auto recloser 11 kV
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt med full last utan el
 • Solid isolation. Ingen miljöfarlig SF6 gas
 • Summationstransformator för detektering av mycket små jordfel
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Auto reclosers 24 kV

ACR seriens auto recloser är helt klart en av de mest avancerade och personsäkra produkterna i sitt slag på marknaden idag. De är speciellt utvecklade för Nordiska nät med isolerad nollpunkt.

Hughes Power System friledning auto recloser 24kV
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt med full last utan el
 • Solid isolation. Ingen miljöfarlig SF6 gas
 • Epoxi isolatorer med silikonyta
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Auto reclosers 33-40 kV

ACR seriens auto recloser är helt klart en av de mest avancerade och personsäkra produkterna i sitt slag på marknaden idag. De är speciellt utvecklade för Nordiska nät med isolerad nollpunkt.

Hughes Power System friledning auto recloser 38 kV
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerade spänningsensorer
 • Kan manövreras manuellt med full last utan el
 • Solid isolation. Ingen miljöfarlig SF6 gas
 • Integrerade strömtransformatorer i polerna
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Reläskydd

Reläskydd är i frontlinjen av elektriska distributionssystem, ofta placerade ute i linjen eller i fördelningsstationer. Reläskydd levererar intelligens till näten och hanterar anläggnings och kundskydd och i många fall även RTU funktionalitet. Reläskydd detekterar fel, hjälper vakuumbrytare i en autorecloser för att koppla bort felet på linjen.

Hughes Power System friledning autorecloser reläskydd recloser kontrol12kV 24kV
 • Fjärrkonfiguration av alla funktioner och uppgradering av programvara
 • Riktningskännande skyddsfunktioner för överström och jordfel
 • Flera kommunikationsprotokoll , Modbus, DNP, IEC -101 och -104
 • Multi kommunikationsportar , RS-232/485, TCP
 • Skåp och fäste i rostfritt stål
 • 4 separata skyddsgrupper med automatisk riktningsändring

Autoself tid-spänning autosektionering

AutoSelf(TM) tid-spänning autosektionering TVS är byggd av OVXs högpresterande utomhusvaktsbrytare och en hög-hastighets TVX elektronisk auto-sektionsmodul. AutoSelf funktionaliteten är uppbyggd på en automatisk sektionerings algoritm, blockerings funktion och enkel tid-spänningslogik som inkluderar olika timers.

Hughes Power System tid-spänning autosektionerin
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt med full last utan el
 • Följer matande stations kopplingar
 • Enkel installation
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Autoself tid-spänning autosektionering 6/11 kV

AutoSelf tid-spänning autosektionering TVS är byggd av OVXs högpresterande utomhusvaktsbrytare och en hög-hastighets TVX elektronisk auto-sektionsmodul. AutoSelf funktionaliteten är uppbyggd på en automatisk sektionerings algoritm, blockerings funktion och enkel tid-spänningslogik som inkluderar olika timers.

Hughes Power System tid-spänning autosektionering
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt med full last utan el
 • Följer matande stations kopplingar
 • Enkel installation
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Autoself tid-spänning autosektionering 24 kV

AutoSelf(TM) tid-spänning autosektionering TVS är byggd av OVXs högpresterande utomhusvaktsbrytare och en hög-hastighets TVX elektronisk auto-sektionsmodul. AutoSelf funktionaliteten är uppbyggd på en automatisk sektionerings algoritm, blockerings funktion och enkel tid-spänningslogik som inkluderar olika timers.

Hughes Power System tid-spänning autosektionering
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt med full last utan el
 • Följer matande stations kopplingar
 • Enkel installation
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Autoself tid-spänning autosektionering 33/40 kV

AutoSelf tid-spänning autosektionering TVS är byggd av OVXs högpresterande utomhusvaktsbrytare och en hög-hastighets TVX elektronisk auto-sektionsmodul. AutoSelf funktionaliteten är uppbyggd på en automatisk sektionerings algoritm, blockerings funktion och enkel tid-spänningslogik som inkluderar olika timers.

Hughes Power System tid-spänning autosektionering
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt med full last utan el
 • Följer matande stations kopplingar
 • Enkel installation
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Kontrollskåp för vakuumbrytare modul 

CX seriens kontrollskåp / paneler är avsedda att användas tillsammans med OVX och VX serierna av vakuumbrytare moduler. Skåpet innehåller alla nödvändiga komponenter för lokal och fjärrstyrning av utrusningen. CX enheten har ett parallellt fjärrkontroll gränssnitt mot en RTU.

Hughes Power System kontrollskåp för vakuumbrytare modul
 • Enkel och användarvänlig lösning
 • Inbyggd avancerad batteri laddare / UPS
 • Skåp och fäste i rostfritt stål
 • LED indikatorer i manöverknappar
 • Enkel att ansluta till en brytare
 • Enkel installation och anslutning till RTU

Nätstation auto recloser

VX4 seriens auto recloser är helt klart en av de mest avancerade och personsäkra produkterna i sitt slag på marknaden idag. De är speciellt utvecklade för Nordiska nät med isolerad nollpunkt.

Hughes Power System nätstation auto recloser 12kV 24kV
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Summationstransformator för detektering av mycket små jordfel
 • Kan manövreras utan tillgänglig el
 • Solid isolerad. Ingen skadlig SF6 gas
 • Samma footprint som ABB NAL lastfrånskiljare
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Nätstation auto recloser 6/11 kV

VX4 seriens auto recloser är helt klart en av de mest avancerade och personsäkra produkterna i sitt slag på marknaden idag. De är speciellt utvecklade för Nordiska nät med isolerad nollpunkt.

Hughes Power System nätstation auto recloser 6-11 kV 24 kV
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Summationstransformator för detektering av mycket små jordfel
 • Kan manövreras utan tillgänglig el
 • Solid isolerad. Ingen skadlig SF6 gas
 • Samma footprint som ABB NAL lastfrånskiljare
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Nätstation auto recloser 24 kV

VX4 seriens auto recloser består helt klart en av de mest avancerade och personsäkra produkterna i sitt slag på marknaden idag. De är speciellt utvecklade för Nordiska nät med isolerad nollpunkt.

Hughes Power System nätstation auto recloser 6 kV 24 kV
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Summationstransformator för detektering av mycket små jordfel
 • Kan manövreras manuellt utan el
 • Solid isolerad. Ingen skadlig SF6 gas
 • Samma footprint som ABB NAL lastfrånskiljare
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Stationsbrytare

VX seriens stations vakuumbrytare  är en av marknadens mest avancerade och säkra av sitt slag. Brytaren är avsedd att användas i fördelningsstationer och i kopplingspunkter. Det finns ett stort tillbehörsprogramm så som: truckar, olika typer av anslutningsarmar, kontakter. VX brytaren kan levereras med eller utan integrerade strömtransformatorer. Brytaren kan levereras med vakuumbrytarelement i området 630 till 4000A.

Hughes Power System stations vakuumbrytare
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Kompakt montage
 • Kan manövreras manuellt utan el
 • Solid isolerad. Ingen skadlig SF6 gas
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål
 • Epoxi isolatorer med silikon isolering

Stationsbrytare 6/11 kV

VX seriens stations vakuumbrytare  är en av marknadens mest avancerade och säkra av sitt slag. Brytaren är avsedd att användas i fördelningsstationer och i kopplingspunkter. Det finns ett stort tillbehörsprogramm så som: truckar, olika typer av anslutningsarmar, kontakter. VX brytaren kan levereras med eller utan integrerade strömtransformatorer. Brytaren kan levereras med vakuumbrytarelement i området 630 till 4000A. Brytaren kan levereras med: 150, 210, 275, 310 mm fasavstånd.

Hughes Power System stations vakuumbrytare
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Kompakt montage
 • Kan manövreras manuellt utan el
 • Solid isolerad. Ingen skadlig SF6 gas
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål
 • Epoxi isolatorer med silikon isolering

Stationsbrytare 24 kV

VX seriens stations vakuumbrytare  är en av marknadens mest avancerade och säkra av sitt slag. Brytaren är avsedd att användas i fördelningsstationer och i kopplingspunkter. Det finns ett stort tillbehörsprogramm så som: truckar, olika typer av anslutningsarmar, kontakter. VX brytaren kan levereras med eller utan integrerade strömtransformatorer. Brytaren kan levereras med vakuumbrytarelement i området 630 till 4000A. Brytaren kan levereras med: 210, 275, 310 mm fasavstånd.

 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Kompakt montage
 • Kan manövreras manuellt utan el
 • Solid isolerad. Ingen skadlig SF6 gas
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål
 • Epoxi isolatorer med silikon isolering

Friledning vakuumbrytare

OVX seriens friledning vakuumbrytare är klart den mest moderna och säkra produkten i sitt slag på marknaden idag. Det är vakuumbrytaren i den välkända ACR - Autorecloser. Den kan konfigureras med eller utan strömtransformator.

Hughes Power System friledning vakuumbrytare
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt utan el
 • Solid isolation. Ingen skadlig SF6 gas
 • Epoxi isolatorer med silikonyta
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Utomhus vakuumbrytare 6/11 kV

OVX seriens utomhus vakuumbrytare är klart den mest moderna och säkra produkten i sitt slag på marknaden idag. Det är vakuumbrytaren i den välkända ACR - Autorecloser. Den kan konfigureras med eller utan strömtransformator.

 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt utan el
 • Solid isolation. Ingen skadlig SF6 gas
 • Epoxi isolatorer med silikonyta
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Utomhus vakuumbrytare 24 kV

OVX seriens utomhus vakuumbrytare är klart den mest moderna och säkra produkten i sitt slag på marknaden idag. Det är vakuumbrytaren i den välkända ACR - Autorecloser. Den kan konfigureras med eller utan strömtransformator.

 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt utan el
 • Solid isolation. Ingen skadlig SF6 gas
 • Epoxi isolatorer med silikonyta
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Spännings transformatorer

Våra spänningstransformatorer- sensorer är konstruerade för stolp och nätstations montage och är avsedda att användas för låg effekt utrusningar så som fjärr kontrollaplikationer i mellanspänningsnät i området 3-27kV. Spänningssensorer är av resistiv typ för att eliminera mättnads risk i situationer med en-poliga jordfel i ett nät med isolerad nollpunkt.

Hughes Power System spänningstransformatorer
 • 3-27 / 0.11-0.22kV, 300 VA, 50 / 60Hz transformator typer
 • Oljeisolerad
 • Tillverkad av rostfritt stål
 • Hög precisions Y-Y kopplade resistiva spänningsdelare
 • Ingen spännings mättnad vid en-poliga jordfel i ett nät med isolerad nollpunkt
 • Epoxi – silikon genomföringar

Tre-fas spännings transformatorer

VT3 seriens spänningstransformatorer-sensorer är konstruerade för stolpmontage och är avsedda att användas för låg effekt utrusningar så som fjärr kontrollapplikationer i mellanspänningsnät i området 3-27kV. Den har en fas till fas ansluten transformator och tre Y-Y kopplade resistiva spänningsdelare.  

Hughes Power System spänningstransformatorer trefas
 • 3-27 / 0.11-0.22kV, 300 VA, 50 / 60Hz transformator typer
 • Oljeisolerad
 • Tillverkad av rostfritt stål
 • Hög precisions Y-Y kopplade resistiva spänningsdelare
 • Ingen spännings mättnad vid en-poliga jordfel i ett nät med isolerad nollpunkt
 • Epoxi – silikon genomföringar

En-fas spännings transformatorer

VT2 seriens spänningstransformatorer-sensorer är konstruerade för stolp och nätstations montage och är avsedda att användas för låg effekt utrusningar så som fjärr kontrollapplikationer i mellanspänningsnät i området 3-27kV. Det är en en-fas transformator, som är ansluten mellan två faser och behöver inte systemjord på primärsidan .

Hughes Power System spänningstransformatorer enfas
 • 3-27 / 0.11-0.22kV, 300 VA, 50 / 60Hz transformator typer
 • Oljeisolerad
 • Epoxi – silikon genomföringar
 • Fäste för trä, komposit och betong stolpar
 • Fäste för ventilavledare
 • Tillverkad av rostfritt stål

Spänningssensorer

VS1 seriens spänningssensorer är konstruerade för stolp och nätstations montage och är avsedda att användas för låg effekt utrusningar så som fjärr kontrollapplikationer i mellanspänningsnät i området 3-38kV. Det har en fas till jord ansluten resistiv spänningsdelare.  

Hughes Power System spänningstransformatorer spänningssensorer
 • 3-27 / 0.11-0.22kV, 300 VA, 50 / 60Hz typer
 • Oljeisolerad
 • Epoxi – silikon genomföringar
 • Hög precisions Y-Y kopplade resistiva spänningsdelare
 • Ingen spänningsmättnad vid en-poliga jordfel i ett nät med isolerad nollpunkt
 • Tillverkad av rostfritt stål

Vi är Hughes
Power System

Hughes Power System är specialiserade på utveckling, tillverkning marknadsföring/försäljning av utomhus och inomhus smarta brytare produkter.

Innovationer
Säkerhet
Erfarenhet
Kunskap

Hughes Power System' medarbetare har mer än 30 års internationell erfarenhet av mellan spännings el-distributionssystem. Vi erbjuder våra kunder integrerade lösningar med innovativa och tillförlitliga produkter lämpliga för olika internationella klimat- och installationsplatser.

Smarta elnät är nuvarande och framtida metoder för att öka effektiviteten, minimera antalet avbrott, avbrotts tid och distributionsförluster. Hughes Power System levererar detta med effektiva auto reclosers och manöversystem för fjärrstyrda frånskiljare.

Hughes Power System har genuin kunskap i området och vi kan leverera produkter och kvalificerade råd om hur man bygger moderna smarta elnät. Smart grid är också ett mycket effektivt verktyg för "livstidsförlängning" av befintliga nät och för att skjuta upp kapital intensiva investeringar till framtiden.

Våra lösningar

Byggblock för Smart Grids

Smarta elnät är nuvarande och framtida metoder för att öka effektiviteten, minimera antalet avbrott, avbrotts tid och distributionsförluster. Hughes Power System levererar detta med effektiva autoreclosers och manöversystem för fjärrstyrda frånskiljare.

Senaste nytt

22/07/2021

En ny linje för järnvägsautomatisering

En ny linje för järnvägsautomatisering

Hughes Power System har lanserat en serie produkter för järnvägsautomatisering. Vår nya katalog för motormanöverdon för järnvägstillämpningar finns nu. Kontakta oss för att få en kopia.

11/02/2020

Hughes Power System öppnar en ny tillverkningsanläggning

Hughes Power System öppnar en ny tillverkningsanläggning

Hughes Power System öppnar en ny tillverkningsanläggning för vakuumbrytare i Nattraby, Sverige den 1 april 2020.

09/12/2019

Hughes Power System deltog i utställningen "Elektriska nätverk i Ryssland" 3-6 december 2019.

Hughes Power System deltog i utställningen "Elektriska nätverk i Ryssland" 3-6 december 2019.

Hughes Power System deltog i utställningen "Elektriska nätverk i Ryssland" 3-6 december 2019 i Moskva. Deltagandet organiserades av "Sicame Ryssland", en lokal partner till Hughes. Reclosers för luftledningar och transformatorstationer presenterades för de ryska kunderna under utställningen.

16/10/2019

Ny video om viktiga deler av an recloser.

Hughes Power System presenterar en vy video om viktiga delar av en recloser.
Vill bli en verklig reclosers-expert på bara 12 minuter? Då är den här videon för dig! Den täcker olika recloser teknologier och de större tillverkarnas olika val. Det är en guide för dig, om hur du väljer en recloser för just dina behov. Videoseminariet innehåller information om:
- vad en recloser består av
- olika utvecklings generationer av reclosers
- viktiga faktorer att veta innan du köper en recloser 

15/03/2019

Video rapport om MEE utställningen, mars 2019, Dubai.

Video rapport om MEE utställningen den 5-7 mars, 2019, i Dubai.

Middle East Electricity är världens största internationella utställning för kraftindustrin. I år var det mer än 1600 utställare och 63000 besökare. Hughes presenterade reclosers och sectionalizers (AutoSelf) för eldistributions- och produktionssektorn samt motormanöverdon för järnvägs applikationer.

13/01/2019

Hughes Power System AB kommer att delta i MEE utställningen den 5-7 mars, 2019 i Dubai.

Hughes Power System AB kommer att delta i MEE utställningen den 5-7 mars, 2019 i Dubai.

Hughes Power System AB kommer att delta i MEE utställningen den 5-7 mars, 2019 i Dubai. Besök vår monter H1 C01.

Middle East Electricity är den största utställningen och konferensen på global nivå för kraftindustrin, som omfattar produktion, överföring och distribution av el, inklusive förnybar energi, energilagring och -förvaltning samt belysning.

Mer detaljer här.

15/11/2018

Ny video på installation av en ACR380 recloser för 35kV

Videodemonstration på en installation av en ACR380 (35kV) för det nya solenergiverket i Ukraina.
Tryck CC i nedre högra hörnet av videon för engelsk text.

06/10/2018

Ny video på installation av en ACR120 recloser för 12kV

Videodemonstration på en installation av en ACR120 (12kV) recloser för friledning i Ukraina.
Tryck CC i nedre högra hörnet av videon för engelsk text.

01/10/2018

Hughes Power System deltog i det 28: e internationella symposiet om utladdning och elektrisk isolering i vakuum.

Hughes Power System deltog i det 28: e internationella symposiet om utladdning och elektrisk isolering i vakuum.

Hughes Power System deltog i det 28: e internationella symposiet om urladdning och elektrisk isolering i vakuum den 23-25 september 2018 i Greiswald, Tyskland.
Konferensen organiserades av Institutet för fysik // University of Greifswald och Leibniz Institute of Plasma science and Technology. Symposierna hade tvärvetenskapliga möten för utbyte av resultat, presentationer
av framsteg och diskussion av idéer och utmaningar för framtiden inom området elektriska urladdningar och isolering i vakuum.

fler nyheter

NEW AUTO RECLOSER APPLIKATION

Hughes Skyddsrelä App är ett unikt verktyg för den moderna montören. APP’en används för att styra brytaren och ändra relädata och läsa spänning / ström kurvor.

Hur kan vi hjälpa

Tack för att du kontaktar oss, Namn. Ditt meddelande har skickats. Vår representant kommer att svara dig så snart som möjligt.

Om du är en befintlig kund och har ett akut behov av teknisk support, kontakta din lokala kundservice manager. Annars kontakta oss direkt genom att använda formuläret nedan.

Motormanöverdon för linjefrånskiljare
 • Motormanöverdon för linjefrånskiljare
 • Auto reclosers
 • Reläskydd
 • Autoself tid-spänning autosektionering
 • Kontrollskåp för vakuumbrytare modul
 • Nätstation auto reclosers
 • Nätstation vakuumbrytare
 • Friledning vakuumbrytare
 • Spänningstransformatorer