EOA600 Järnvägs
Motormanöverdon

EOA600 motormanöverdon till järnvägsapplikationer karakteriseras av sin innovativa konstruktion och är en komplett lösning från stolpe till fjärrkontrollsystem.

RABS2S-15 Järnvägs
frånskiljare

En ny linje av frånskiljare tillsammans med våra befintliga motormanöverdon tillhandahåller en komplett lösning för automatisering av järnvägsnäten.

ACR405 33-40 kV Recloser

Installation av en ACR405 recloser i ett 35 kV nät på solkraftverket. ACR405 har vakuumbrytare med solid isolering, fjädermekanism, inbyggda spänningssensorer och magnetisk strömtransformator.

ACR120 6-11 kV Recloser

Installation av en ACR120 recloser i ett 6-11 kV nät. ACR 120 har en summationstransformator för att kunna detektera extremt små jordfel.

FTU R200 Reläskydd

FTU R200 Reläskydd. Rostfritt stolpskåp med reläskydd för en recloser

Motormanöverdon för frånskiljare

Den primära funktionen hos ett motormanöverdon är att tillhandahålla pålitlig fjärrmanövrering av frånskiljare genom en upp och ned gående rörelse eller vridande rörelse. Hughes tillverkar ett brett utbud av olika motordriftsmekanismer för frånskiljare och jordningskopplare. Produktsortimentet täcker allt från små lågspänningstillämpningar i spårvagn till medelspänningstillämpningar inom järnväg och eldistribution till tunga motormekanismer för högspänningsfrånskiljare.

Hughes Power System motormanöverdon
 • Unik motormekanism med låg startström och högt startmoment
 • Säker självlåsande motormekanism
 • Enkel att montera och passar till de flesta linjefrånskiljare
 • Som tillbehör självsektionerings automatik
 • Fjärrblockeringsenhen (tillbehör) låser utgående axel för extra säkerhet
 • Kapsling av hög kvalitativt rostfritt stål

Upp och ned gående motormanöverdon 

Upp och ned gående manövrerings typ av motormanöverdon kan anslutas till de flesta befintliga frånskiljare. Motormanöverdon användas till frånskiljare i eldistributionsnät, järnvägar, i eldistributionsnät med solenergiförsörjning och för spårvagnsfrånskiljare.

Hughes Power System motormanöverdon för järnvägar
 • Unik motormekanism med låg startström och högt startmoment
 • Säker självlåsande motormekanism
 • Enkel att montera och passar till de flesta linjefrånskiljare
 • Som tillval finns DC styrning och AC motor
 • Som tillbehör finns ett elektromagnetiskt lås vilket låser utgående axel för extra säkerhet
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Roterande typ av motormanöverdon 

Roterande eller torsionstyp av motormanöverdon kan anslutas till de flesta befintliga frånskiljare med horisontell rörelsestyrstång. Produkterna är:
• EOA700 motormanöverdon för fördelningsstations frånskiljare för 6-220kV;
• EOA700 för frånskiljare i järnvägsapplikationer;

Hughes Power System motormanöverdon för elektriska distributionsnät
 • Unik motormekanism med låg startström och högt startmoment
 • Säker självlåsande motormekanism
 • Enkel att montera och passar till de flesta linjefrånskiljare
 • Enkla tryckknappar
 • Som tillbehör finns ett elektromagnetiskt lås vilket låser utgående axel för extra säkerhet
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Motormanöverdon med automatisk sektionering

EOA500 och det senaste tillskottet EOA600-serien seriens motormanöverdon är avsedda att användas i frånskiljarapplikationer i elektriska distributionsnät och i spårvagns och järnvägsnät. Produkten kännetecknas av sin unika design med låg motorstartström och hög elektromekanisk verkningsgrad. Apparaten är utformad för manuell och automatisk fjärrstyrning av linjefrånskiljare. Motormanöverdonet är enkel att montera och har all nödvändig elektronik och kontrollpanel.

Hughes Power System motormanöverdon med automatisk sektionering
 • Unik motormekanism med låg startström och högt startmoment
 • Säker självlåsande motormekanism
 • Enkel att montera och passar till de flesta linjefrånskiljare
 • Automatisk självsektionerings logik
 • Som tillbehör finns ett elektromagnetiskt lås vilket låser utgående axel för extra säkerhet
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Frånskiljare till järnväg och spårvagnsnät

RABS-serien av frånskiljare utvecklades speciellt för järnvägs- och spårvagnsapplikationer. Modellsortimentet för järnvägar inkluderar versioner med 1 pol, 1+1 poler och 2 poler. De mekaniska delarna är tillverkade av hög klassigt rostfritt stål, kvalificerad varmgalvanisering och nickel pläterad höggradig koppar. Detta för att  skydda emot korrosion. Tillsammans med våra befintliga motormanöverdon tillhandahåller det en komplett lösning för automatisering och fjärrstyrning av järnvägsnätens elektrifiering

Hughes Power System järnvägs frånskiljare
 • Hög kvalitet på mekaniska delar
 • Låg “life cycle cost”
 • Hög isolation nivå
 • Innovativ design
 • Silicon isolatorer
 • Enkla att fjärrstyra

Frånskiljare med en pol

RABS-serien av frånskiljare utvecklades speciellt för järnvägs- och spårvagnsapplikationer. Modeller med 1 pol har 15 and 25kV versioner och 16.7 och 50Hz. De mekaniska delarna är gjorda av rostfritt stål av högsta kvalitet för att förhindra korrosion. Tillsammans med våra befintliga motormanöverdon tillhandahåller det en komplett lösning för automatisering av järnvägsnäten.

Hughes Power System järnvägs frånskiljare
 • Hög kvalitet på mekaniska delar
 • Låg “life cycle cost”
 • Hög isolation nivå
 • Innovativ design
 • Silicon isolatorer
 • Enkla att fjärrstyra

Frånskiljare med 2 poler

RABS-serien av frånskiljare utvecklades speciellt för järnvägs- och spårvagnsapplikationer. Modeller med två poler har versioner av 1+1 pol och 2 poler. Sortimentet omfattar 15 and 25kV versioner och 16.7 och 50Hz. Tillsammans med våra befintliga motormanöverdon tillhandahåller det en komplett lösning för automatisering av järnvägsnäten.

Hughes Power System järnvägs frånskiljare
 • Hög kvalitet på mekaniska delar
 • Låg “life cycle cost”
 • Hög isolation nivå
 • Innovativ design
 • Silicon isolatorer
 • Enkla att fjärrstyra

Reclosers

ACR seriens recloser är helt klart en av de mest avancerade och personsäkra produkterna i sitt slag på marknaden idag. De är speciellt utvecklade för Nordiska nät med isolerad nollpunkt.

Hughes Power System friledning auto recloser 12kV
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt med full last utan el
 • Silikon isolation. Ingen miljöfarlig SF6 gas
 • Summationstransformator för detektering av mycket små jordfel
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Reclosers 6-11 kV

ACR seriens auto recloser är helt klart en av de mest avancerade och personsäkra produkterna i sitt slag på marknaden idag. De är speciellt utvecklade för Nordiska nät med isolerad nollpunkt.

Hughes Power System friledning auto recloser 11 kV
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt med full last utan el
 • Solid isolation. Ingen miljöfarlig SF6 gas
 • Summationstransformator för detektering av mycket små jordfel
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Reclosers 24 kV

ACR seriens auto recloser är helt klart en av de mest avancerade och personsäkra produkterna i sitt slag på marknaden idag. De är speciellt utvecklade för Nordiska nät med isolerad nollpunkt.

Hughes Power System friledning auto recloser 24kV
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt med full last utan el
 • Solid isolation. Ingen miljöfarlig SF6 gas
 • Epoxi isolatorer med silikonyta
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Reclosers 33-40 kV

ACR seriens auto recloser är helt klart en av de mest avancerade och personsäkra produkterna i sitt slag på marknaden idag. De är speciellt utvecklade för Nordiska nät med isolerad nollpunkt.

Hughes Power System friledning auto recloser 38 kV
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerade spänningsensorer
 • Kan manövreras manuellt med full last utan el
 • Solid isolation. Ingen miljöfarlig SF6 gas
 • Integrerade strömtransformatorer i polerna
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Reläskydd

Reläskydd är i frontlinjen av elektriska distributionssystem, ofta placerade ute i linjen eller i fördelningsstationer. Reläskydd levererar intelligens till näten och hanterar anläggnings och kundskydd och i många fall även RTU funktionalitet. Reläskydd detekterar fel, hjälper vakuumbrytare i en autorecloser för att koppla bort felet på linjen.

Hughes Power System friledning autorecloser reläskydd recloser kontrol12kV 24kV
 • Fjärrkonfiguration av alla funktioner och uppgradering av programvara
 • Riktningskännande skyddsfunktioner för överström och jordfel
 • Flera kommunikationsprotokoll , Modbus, DNP, IEC -101 och -104
 • Multi kommunikationsportar , RS-232/485, TCP
 • Skåp och fäste i rostfritt stål
 • 4 separata skyddsgrupper med automatisk riktningsändring

Autoself tid-spänning autosektionering

AutoSelf(TM) tid-spänning autosektionering TVS är byggd av OVXs högpresterande utomhusvaktsbrytare och en hög-hastighets TVX elektronisk auto-sektionsmodul. AutoSelf funktionaliteten är uppbyggd på en automatisk sektionerings algoritm, blockerings funktion och enkel tid-spänningslogik som inkluderar olika timers.

Hughes Power System tid-spänning autosektionerin
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt med full last utan el
 • Följer matande stations kopplingar
 • Enkel installation
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Autoself tid-spänning autosektionering 6/11 kV

AutoSelf tid-spänning autosektionering TVS är byggd av OVXs högpresterande utomhusvaktsbrytare och en hög-hastighets TVX elektronisk auto-sektionsmodul. AutoSelf funktionaliteten är uppbyggd på en automatisk sektionerings algoritm, blockerings funktion och enkel tid-spänningslogik som inkluderar olika timers.

Hughes Power System tid-spänning autosektionering
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt med full last utan el
 • Följer matande stations kopplingar
 • Enkel installation
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Autoself tid-spänning autosektionering 24 kV

AutoSelf(TM) tid-spänning autosektionering TVS är byggd av OVXs högpresterande utomhusvaktsbrytare och en hög-hastighets TVX elektronisk auto-sektionsmodul. AutoSelf funktionaliteten är uppbyggd på en automatisk sektionerings algoritm, blockerings funktion och enkel tid-spänningslogik som inkluderar olika timers.

Hughes Power System tid-spänning autosektionering
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt med full last utan el
 • Följer matande stations kopplingar
 • Enkel installation
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Autoself tid-spänning autosektionering 33/40 kV

AutoSelf tid-spänning autosektionering TVS är byggd av OVXs högpresterande utomhusvaktsbrytare och en hög-hastighets TVX elektronisk auto-sektionsmodul. AutoSelf funktionaliteten är uppbyggd på en automatisk sektionerings algoritm, blockerings funktion och enkel tid-spänningslogik som inkluderar olika timers.

Hughes Power System tid-spänning autosektionering
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt med full last utan el
 • Följer matande stations kopplingar
 • Enkel installation
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Kontrollskåp för vakuumbrytare modul 

CX seriens kontrollskåp / paneler är avsedda att användas tillsammans med OVX och VX serierna av vakuumbrytare moduler. Skåpet innehåller alla nödvändiga komponenter för lokal och fjärrstyrning av utrusningen. CX enheten har ett parallellt fjärrkontroll gränssnitt mot en RTU.

Hughes Power System kontrollskåp för vakuumbrytare modul
 • Enkel och användarvänlig lösning
 • Inbyggd avancerad batteri laddare / UPS
 • Skåp och fäste i rostfritt stål
 • LED indikatorer i manöverknappar
 • Enkel att ansluta till en brytare
 • Enkel installation och anslutning till RTU

Nätstation auto recloser

VX4 seriens auto recloser är helt klart en av de mest avancerade och personsäkra produkterna i sitt slag på marknaden idag. De är speciellt utvecklade för Nordiska nät med isolerad nollpunkt.

Hughes Power System nätstation auto recloser 12kV 24kV
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Summationstransformator för detektering av mycket små jordfel
 • Kan manövreras utan tillgänglig el
 • Solid isolerad. Ingen skadlig SF6 gas
 • Samma footprint som ABB NAL lastfrånskiljare
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Nätstation auto recloser 6/11 kV

VX4 seriens auto recloser är helt klart en av de mest avancerade och personsäkra produkterna i sitt slag på marknaden idag. De är speciellt utvecklade för Nordiska nät med isolerad nollpunkt.

Hughes Power System nätstation auto recloser 6-11 kV 24 kV
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Summationstransformator för detektering av mycket små jordfel
 • Kan manövreras utan tillgänglig el
 • Solid isolerad. Ingen skadlig SF6 gas
 • Samma footprint som ABB NAL lastfrånskiljare
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Nätstation auto recloser 24 kV

VX4 seriens auto recloser består helt klart en av de mest avancerade och personsäkra produkterna i sitt slag på marknaden idag. De är speciellt utvecklade för Nordiska nät med isolerad nollpunkt.

Hughes Power System nätstation auto recloser 6 kV 24 kV
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Summationstransformator för detektering av mycket små jordfel
 • Kan manövreras manuellt utan el
 • Solid isolerad. Ingen skadlig SF6 gas
 • Samma footprint som ABB NAL lastfrånskiljare
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Inomhusbrytare

VX seriens stations vakuumbrytare  är en av marknadens mest avancerade och säkra av sitt slag. Brytaren är avsedd att användas i fördelningsstationer och i kopplingspunkter. Det finns ett stort tillbehörsprogramm så som: truckar, olika typer av anslutningsarmar, kontakter. VX brytaren kan levereras med eller utan integrerade strömtransformatorer. Brytaren kan levereras med vakuumbrytarelement i området 630 till 4000A.

Hughes Power System inomhusvakuumbrytare
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Kompakt montage
 • Kan manövreras manuellt utan el
 • Solid isolerad. Ingen skadlig SF6 gas
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål
 • Epoxi isolatorer med silikon isolering

Inomhusbrytare 6/11 kV

VX seriens stations vakuumbrytare  är en av marknadens mest avancerade och säkra av sitt slag. Brytaren är avsedd att användas i fördelningsstationer och i kopplingspunkter. Det finns ett stort tillbehörsprogramm så som: truckar, olika typer av anslutningsarmar, kontakter. VX brytaren kan levereras med eller utan integrerade strömtransformatorer. Brytaren kan levereras med vakuumbrytarelement i området 630 till 4000A. Brytaren kan levereras med: 150, 210, 275, 310 mm fasavstånd.

Hughes Power System inomhus vakuumbrytare
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Kompakt montage
 • Kan manövreras manuellt utan el
 • Solid isolerad. Ingen skadlig SF6 gas
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål
 • Epoxi isolatorer med silikon isolering

Inomhusbrytare 24 kV

VX seriens stations vakuumbrytare  är en av marknadens mest avancerade och säkra av sitt slag. Brytaren är avsedd att användas i fördelningsstationer och i kopplingspunkter. Det finns ett stort tillbehörsprogramm så som: truckar, olika typer av anslutningsarmar, kontakter. VX brytaren kan levereras med eller utan integrerade strömtransformatorer. Brytaren kan levereras med vakuumbrytarelement i området 630 till 4000A. Brytaren kan levereras med: 210, 275, 310 mm fasavstånd.

Hughes Power System inomhus vakuumbrytare
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Kompakt montage
 • Kan manövreras manuellt utan el
 • Solid isolerad. Ingen skadlig SF6 gas
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål
 • Epoxi isolatorer med silikon isolering

Utomhus vakuumbrytare

OVX seriens friledning vakuumbrytare är klart den mest moderna och säkra produkten i sitt slag på marknaden idag. Det är vakuumbrytaren i den välkända ACR - Autorecloser. Den kan konfigureras med eller utan strömtransformator.

Hughes Power System utomhus vakuumbrytare
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt utan el
 • Solid isolation. Ingen skadlig SF6 gas
 • Epoxi isolatorer med silikonyta
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Utomhus vakuumbrytare 6/11 kV

OVX seriens utomhus vakuumbrytare är klart den mest moderna och säkra produkten i sitt slag på marknaden idag. Det är vakuumbrytaren i den välkända ACR - Autorecloser. Den kan konfigureras med eller utan strömtransformator.

 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt utan el
 • Solid isolation. Ingen skadlig SF6 gas
 • Epoxi isolatorer med silikonyta
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Utomhus vakuumbrytare 24 kV

OVX seriens utomhus vakuumbrytare är klart den mest moderna och säkra produkten i sitt slag på marknaden idag. Det är vakuumbrytaren i den välkända ACR - Autorecloser. Den kan konfigureras med eller utan strömtransformator.

 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt utan el
 • Solid isolation. Ingen skadlig SF6 gas
 • Epoxi isolatorer med silikonyta
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

Högspännings
vakuumbrytare 72kV

OVX720 är en special konstruerad solidisolerad vakuumbrytare modulariserad i 1-2-3-poliga konfigurationer. För järnvägsmatarstationer levereras den med 1 & 2-polig konstruktion och med 3 poler för transmissionssystem. Produkten har extremt hög mekanisk tillförlitlighet och enastående elektriska parametrar med solidisolering och med högpresterande vakuumbrytare. Denna kombination ger mycket pålitliga och underhållsfria produkter med låga livscykelkostnader. Gasfri produkt, miljövänlig.

Hughes Power System Konfigurerbar vakuumbrytare
 • Mekaniska delar av hög kvalitet
 • Låg livscykelkostnad
 • Hög nivå av isolering
 • Innovativ design
 • Silikonisolatorer
 • Lätt fjärrstyrd

Vi är Hughes
Power System

Hughes Power System är specialiserade på utveckling, tillverkning marknadsföring/försäljning av utomhus och inomhus smarta brytare produkter.

Innovationer
Säkerhet
Erfarenhet
Kunskap

Hughes Power System' medarbetare har mer än 30 års internationell erfarenhet av mellan spännings el-distributionssystem. Vi erbjuder våra kunder integrerade lösningar med innovativa och tillförlitliga produkter lämpliga för olika internationella klimat- och installationsplatser.

Smarta elnät är nuvarande och framtida metoder för att öka effektiviteten, minimera antalet avbrott, avbrotts tid och distributionsförluster. Hughes Power System levererar detta med effektiva auto reclosers och manöversystem för fjärrstyrda frånskiljare.

Hughes Power System har genuin kunskap i området och vi kan leverera produkter och kvalificerade råd om hur man bygger moderna smarta elnät. Smart grid är också ett mycket effektivt verktyg för "livstidsförlängning" av befintliga nät och för att skjuta upp kapital intensiva investeringar till framtiden.

Våra lösningar

Byggblock för Smart Grids

Smarta elnät är nuvarande och framtida metoder för att öka effektiviteten, minimera antalet avbrott, avbrotts tid och distributionsförluster. Hughes Power System levererar detta med effektiva autoreclosers och manöversystem för fjärrstyrda frånskiljare.

Senaste nytt

28/07/2022

Hughes Power System AB kommer att delta i InnoTrans utställningen den 20-23 sep, 2022 i Berlin.

Hughes Power System AB kommer att delta i InnoTrans utställningen den 20-23 sep, 2022 i Berlin.

Hughes Power System AB kommer att delta i InnoTrans utställningen den 20-23 sep, 2022 i Berlin. Besök vår monter H26b, Booth 505

Världens ledande mässa för spår transportteknik - InnoTrans. Under 2018 hade mässan 3 062 utställare från 60 länder. InnoTrans är branschens ledande internationella mässa. Mässan upptar alla Berlins mässområden.

Mer detaljer här.

07/07/2022

Nytt EOA501 Motormanöverdon till frånskiljare

Nytt EOA501 Motormanöverdon till frånskiljare

Hughes presenterar EOA501 motormanöverdon kännetecknad av sin innovativa design, en komplett lösning från en stolpe till SCADA system. Manöverdonet är konstruerad för manuell fjärrstyrning och automatisk sektionering av frånskiljare med och utan lastbrythuvud. Manöverdonet är enkelt att montera och har all nödvändig elektronik och inbygg manöverpanel.

07/07/2022

Ny video om demonstration av Motormanöverdon och frånskiljare

Motormanöverdon EOA501 
Hughes Power System presenterar ny operationsvideo om EOA501-motormanöverdon och en frånskiljare (svensk text).

27/04/2022

Frånskiljare för järnvägsapplikationer

Frånskiljare för järnvägsapplikationer

Hughes Power System presenterar en ny linje av frånskiljare för järnvägsapplikationer. Tillsammans med våra befintliga motormanöverdon tillhandahåller det en komplett lösning för automatisering av järnvägsnäten.

22/07/2021

En ny linje för järnvägsautomatisering

En ny linje för järnvägsautomatisering

Hughes Power System har lanserat en serie produkter för järnvägsautomatisering. Vår nya katalog för motormanöverdon för järnvägstillämpningar finns nu. Kontakta oss för att få en kopia.

11/02/2020

Hughes Power System öppnar en ny tillverkningsanläggning

Hughes Power System öppnar en ny tillverkningsanläggning

Hughes Power System öppnar en ny tillverkningsanläggning för vakuumbrytare i Nattraby, Sverige den 1 april 2020.

09/12/2019

Hughes Power System deltog i utställningen "Elektriska nätverk i Ryssland" 3-6 december 2019.

Hughes Power System deltog i utställningen "Elektriska nätverk i Ryssland" 3-6 december 2019.

Hughes Power System deltog i utställningen "Elektriska nätverk i Ryssland" 3-6 december 2019 i Moskva. Deltagandet organiserades av "Sicame Ryssland", en lokal partner till Hughes. Reclosers för luftledningar och transformatorstationer presenterades för de ryska kunderna under utställningen.

16/10/2019

Ny video om viktiga deler av an recloser.

Hughes Power System presenterar en vy video om viktiga delar av en recloser.
Vill bli en verklig reclosers-expert på bara 12 minuter? Då är den här videon för dig! Den täcker olika recloser teknologier och de större tillverkarnas olika val. Det är en guide för dig, om hur du väljer en recloser för just dina behov. Videoseminariet innehåller information om:
- vad en recloser består av
- olika utvecklings generationer av reclosers
- viktiga faktorer att veta innan du köper en recloser 

15/03/2019

Video rapport om MEE utställningen, mars 2019, Dubai.

Video rapport om MEE utställningen den 5-7 mars, 2019, i Dubai.

Middle East Electricity är världens största internationella utställning för kraftindustrin. I år var det mer än 1600 utställare och 63000 besökare. Hughes presenterade reclosers och sectionalizers (AutoSelf) för eldistributions- och produktionssektorn samt motormanöverdon för järnvägs applikationer.

fler nyheter

NEW AUTO RECLOSER APPLIKATION

Hughes Skyddsrelä App är ett unikt verktyg för den moderna montören. APP’en används för att styra brytaren och ändra relädata och läsa spänning / ström kurvor.

Hur kan vi hjälpa

Tack för att du kontaktar oss, Namn. Ditt meddelande har skickats. Vår representant kommer att svara dig så snart som möjligt.

Om du är en befintlig kund och har ett akut behov av teknisk support, kontakta din lokala kundservice manager. Annars kontakta oss direkt genom att använda formuläret nedan.

Motormanöverdon för frånskiljare
 • Motormanöverdon för frånskiljare
 • Frånskiljare till järnvägar
 • Reclosers
 • Reläskydd
 • AutoSelf Tid-spänning autosektionering
 • Kontrollskåp för vakuumbrytare modul
 • Nätstation reclosers
 • Inomhus vakuumbrytare
 • Utomhus vakuumbrytare
 • Högspännings vakuumbrytare