Autoself
tid-spänning
autosektionering

TVS tid - spänning autosektionering (Autoself TM) är ett styrsystem, inklusive kontrollskåp och frånskiljare eller lastfrånskiljare. Systemet kan anslutas till flesta befintliga frånskiljare och lastfrånskiljare i nätet. Autoself har en funktion som en recloser, men använder en mycket enklare sektionsalgoritm. Produktens tillförlitlighet har bevisats under mer än 30 års drift i eldistributionsnät.

Hughes Power System tid-spänning autosektionering
 • Ej innesluten brytare för extra personsäkerhet
 • Integrerad frånskiljare för personlig säkerhet
 • Kan manövreras manuellt med full last utan el
 • Följer matande stations kopplingar
 • Enkel installation
 • Ram av "marin" kvalitet premium rostfritt stål

HUGHES AUTOSELFBESKRIVNING

Hughes TVS serien av Autoself är konstruerad och tillverkade i Sverige för användning i friledningsnät som ett smart sektioneringsdon och som ett avancerat Smart Grid byggblock. De är speciellt utvecklade för nordiska nät med isolerad nollpunkt.

Syftet med TVS Autoself är att automatiskt åtgärda fel med mycket korta avbrott.

TVS autoself typER:

 • TVS Autoself för frånskiljare;
 • TVS Autoself för lastfrånskiljare;tvs autoself paket för frånskiljare (1) ingår: 

 • EOA501TVS motormanöverdon med sektionering (obligatoriskt);
 • Frånskiljare (valfri);
 • Anslutningskabel (valfri); 
 • Inbyggda komponenter (valfri);
 • Externa tillbehör (valfri);


tvs autoself paket för lastfrånskiljare (2) ingår:  
Hughes autoself


TVS autoself FöR lastfrånskiljare MODELler:

 • TVS120 för 6/12kV har LBS120 vakuum lastfrånskiljare utrustad med 12kV isolatorer och inbyggd frånskiljare;
 • TVS121 för 6/15kV har LBS121 vakuum lastfrånskiljare utrustad med extra isolerade 27kV isolatorer och valfri spänningssensorer på matandesidan;
 • TVS240 för 22/27kV har LBS240 vakuum lastfrånskiljare  utrustad med 24kV isolatorer och inbyggd frånskiljare;
 • TVS241 för 22/27kV har LBS241 vakuum lastfrånskiljare utrustad med extra isolerade 27kV isolatorer och valfri spänningssensorer på matandesidan;
 • TVS405 för 33/40kv har LBS405 vakuum lastfrånskiljare utrustad med ABB VG10 2000A/20kA 40,5kV vakuumbrytare och spänningssensorer på lastsidan;
Hughes autoself

HUGHES AUTOSELFFÖRDELAR

TVS autoself av den senaste generationen har följande fördelar:

 • Lång tid mellan underhåll. Hughes Autoself är byggda för att förbli i drift i mer än 30 år utan större underhåll på grund av material av högsta kvalitet som används i dess konstruktion.
 • Låg initial investeringskostnad. AutoSelf fungerar utan reläskydd-felindikator och radio - GSM, eftersom autosektioneringen sker lokalt och automatiskt utan fjärrkontroll och kommunikation;
 • Lång driftstid. Upp till 20 000 kopplingar (ett av de längsta livslängden på dagens marknad) av den väl beprövade LBS lastfrånskiljare;
 • AutoSelf kan bryta kortslutningsströmmar, manövreras både lokalt, automatiskt, via fjärrkontroll och mekaniskt;
 • Optimerad drift. För att spara lastfrånskiljarens livslängd och säkerställa omedelbar återställning av linjen, så sektionerar AutoSelf från den andra återkopplingscykeln. Nästan 82% av övergående fel försvinner under den första återinkopplingen, därför sektionerar AutoSelf endast från den andra återinkopplingen;
 • Obegränsat antal av AutoSelf’er kan installeras tillsammans med reclosers i stamlinjen eller i avgreningarna för att sektionera linjen i korta sektorer;
 • Enkel set-up. AutoSelf använder endast en LBS vakuum lastfrånskiljare och en TVS150 styrenhet som innehåller tidsspänningslogiken. Med detta så får man en automatisk sektionerings funktion, inget komplext reläskydd;
 • Snabbt återuppbyggnad. När felet åtgärdats, så kopplar efterföljande AutoSelf’er automatiskt in med inkommande linjespänning (om inte återställningstiden överskridits). Det finns ingen anledning att manuellt koppla till brytaren eller via fjärrkontroll;
 • Enkel uppgradering. Hughes moderna AutoSelf kan enkelt uppgraderas till en recloser genom att enkelt lägga till strömtransformatorer och reläskydd;


 
Hughes Power System tid-spänning autosektionering

HUGHES AUTOSELFBYGGSYSTEM

lbs vakuum lastfrånskiljare
LBS serien av vakuum lastfrånskiljare är ett modulärt byggsystem för enkela och skräddarsydda brytare för olika kvalificerade lösningar.

Basen är en LBS modul har följande komponenter:

 • Polerna med solid epoxiisolering (1). Silikonbeläggning ger UV-skydd, är miljövänlig, innehåller inte skadlig SF6-gas eller olja;
 • Ram (2) av högsta kvalitet 5 och 4mm rostfritt stål används för att minimera elektrokemisk korrosion. Användningen av rostfritt stål i enlighet med DIN50049 / 3.1B, tack vare dess icke-magnetiska egenskaper, eliminerar helt förekomsten av någon form av korrosion, inklusive elektrokemisk korrosion under produktens hela livslängd;
 • Elektriska ledare (3) tillverkad av höggradig koppar;
 • Anslutning (4) för stolpmonterat frånskiljarhantag;
 • Fjädermanövreringsmekanism (5) med energi lagrad stålfjädrar. Det går att manövrera lastfrånskiljaren även i fullständig frånvaro av strömförsörjning (linje fel, fullt urladdade batterier);
 • Manuell laddning (6) av fjädermekanismen samt manövrering Till och Från är möjliga med hjälp av manövreringsarmar placerade på en lastfrånskiljarens ram. Fjäderkapaciteten räcker för hela återinkopplingscykeln (Från - Till - Från) utan återladdning;
 • Frånskiljare (7) ger synliga och öppna brytpunkter i samtliga tre faser för extra personsäkerhet. Frånskiljaren (för LBS120 och 240) är synkroniserad med vakuumbrytaren och kan inte öppnas eller slutas när vakuumbrytaren är till.

Tillbehör komponenter:

 • 1 uppsättning spänningssensorer kan installeras på matande sidan (för LBS121 och 241) eller på last sidan (för LBS405);
Hughes autoself


TVS150 kontrollskåp
TVS150 kontrollskåp för LBS har följande komponenter:

 • Kapsling (1) av rostfritt stål av högsta kvalitet. Användningen av rostfritt stål i enlighet med DIN50049 / 3.1B, tack vare dess icke-magnetiska egenskaper, eliminerar helt förekomsten av någon form av korrosion, inklusive elektrokemisk korrosion under skåpets hela livslängd;
 • Speciellt dubbeltak (2) som förhindrar ansamling av vatten/snö på skåpet och skyddar mot överhettning i varma klimat.
 • Hänglåshandtaget skyddar mot obehörig åtkomst (3). 
 • Skyddsläppar (4) som skyddar mot vatteninträngning;
 • Kontakt (5) för fjärrkontroll antenn;
 • Robusta stolpfästen (6) för olika stolptyper;
 • Brytare för dörrlarm (7) aktiveras när dörren öppnas och skickar signalen till fjärrkontrollsystemet.
 • Innovativt klimatsystem (8) för långsiktig tillförlitlighet. De nedre gälarna har en kombination av ett polymert finfilter och ett PTC-termoelement. Det skapar en rörlig luftström till de övre gälarna. Denna luftström jämnar alltid ut dag- och natteffekten. Skåpets botten har 5 dräneringshål med mikrofilter som förhindrar att vatten samlas vid eventuell kondens;
 • Innovativt sätt (9) att skydda mot vatteninträngning via den utgående drivaxeln;
 • Automatisk självsektionerings logik. TVS150 använder en Tid Spänning sektionerings algoritm. När ett fel registreras av fördelningsstationen så  löser dess brytare. I samma ögonblick känner TVS150 enheterna att linje spänningen försvinner. Den första timern startar. Efter en förprogrammerad tid öppnar alla TVS150 när linjen är spänningslös. Nätet är nu uppdelat i flera sektioner. En viss tid senare återinkopplar fördelningsstationens brytare den utgående linjen. Den första TVS150 känner av att linje spänningen har återvänt. Den andra timern startar. Efter en förprogrammerad tid sluter TVS150 lastfrånskiljaren. Om linje spänningen försvinner i ett förprogrammerat tidsfönster efter att TVS150 slutit sin lastfrånskiljare, inser den att den har slutit mot felet. Fördelningsstationens brytare löser. Fördelningsstationens brytare återinkopplar. I samma ögonblick så känner TVS150 att linespänningen återvänt, men den sluter inte. Sektionssekvensen är nu klar.
Hughes autoself

Hur kan vi hjälpa

Tack för att du kontaktar oss. Ditt meddelande har skickats. Vår representant kommer att svara dig så snart som möjligt.

Om du är en befintlig kund och har ett akut behov av teknisk support, kontakta din lokala kundservice manager. Annars kontakta oss direkt genom att använda formuläret nedan.

Motormanöverdon för frånskiljare
 • Motormanöverdon för frånskiljare
 • Frånskiljare till järnvägar
 • Reclosers
 • Reläskydd
 • AutoSelf Tid-spänning autosektionering
 • Nätstation reclosers
 • Inomhus vakuumbrytare
 • Utomhus vakuumbrytare
 • Vakuum lastfrånskiljare
 • Kontrollskåp för vakuumbrytare modul
 • Högspännings vakuumbrytare