Motormanöverdon
för frånskiljare

Hughes motormanöverdon representerar en komplett lösning från stolpe till fjärrkontrollsystem. Modellsortimentet är konstruerad för frånskiljare och jordningskopplare med både upp-ned-rörelse eller roterande rörelse. Applikationerna är från lågspänning i spårvagns till mellanspänning i järnväg och eldistribution, samt större motormanöverdon för högspänningsfrånskiljare och jordningskopplare.

Standardprodukterna kan skräddarsys med ett sortiment av interna komponenter och externa tillbehör.

Hughes Power System motormanöverdon
 • Unik motormekanism
 • Säker självlåsande motormekanism
 • Enkel att montera och passar till de flesta linjefrånskiljare
 • Som tillbehör självsektionerings automatik
 • Fjärrblockeringsenhen (tillbehör) låser utgående axel för extra säkerhet
 • Kapsling av hög kvalitativt rostfritt stål

MOTORMANÖVERDON BESKRIVNINGEOA500 UNIVERSELL TYP

Hughes motormanöverdonet EOA500 är en universell fjärrmanövermekanism för fullständig fjärrkontroll av frånskiljare i eldistributionsnät och järnvägar med följande fördelar:

 • Komplett lösning från stolpe till fjärrkontrollsystem;
 • Lång tid mellan underhåll. Hughes produkter är byggda för att förbli i drift i mer än 30 år utan större underhåll på grund av material av högsta kvalitet som används i dess konstruktion.
 • Enkel installation och är kompatibel med de flesta frånskiljare;
 • Kompakt design;
 • Avancerad motormekanism som ger högt startmoment med låg startström när frånskiljarens kontakter ska öppna eller stänga. Dess unika design är en av dess fördelar. Den neodymmagnetiserade DC-motorn börjar rotera med hög hastighet innan manöveraxeln rör sig. Den använder den extra kinetiska energin från den roterande massan som en booster i just det ögonblicket när en frånskiljare behöver mest manöverkraft. Motorn stannar exakt vid sitt ändläge tack vare en regenerativ funktion i mekanismen. Mekanismens funktion är självlåsande;
 • Kapsling (1) av rostfritt stål av högsta kvalitet. Användningen av rostfritt stål i enlighet med DIN50049 / 3.1B, tack vare dess icke-magnetiska egenskaper, eliminerar helt förekomsten av någon form av korrosion, inklusive elektrokemisk korrosion under skåpets hela livslängd;
 • Speciellt dubbeltak (2) som förhindrar ansamling av vatten/snö på skåpet och skyddar mot överhettning i varma klimat;
 • Hänglåshandtaget (3) skyddar mot obehörig åtkomst;
 • Skyddsläppar (4) som skyddar mot vatteninträngning;
 • Kontakt (5) för fjärrkontroll antenn;
 • Robusta stolpfästen (6) för olika stolptyper;
 • Brytare för dörrlarm (7) aktiveras när dörren öppnas och skickar signalen till fjärrkontrollsystemet;
 • Innovativt klimatsystem (8) för långsiktig tillförlitlighet. De nedre gälarna har en kombination av ett polymert finfilter och ett PTC-termoelement. Det skapar en rörlig luftström till de övre gälarna. Denna luftström jämnar alltid ut dag- och natteffekten. Skåpets botten har 5 dräneringshål med mikrofilter som förhindrar att vatten samlas vid eventuell kondens;
 • Innovativt tätningssystem (9) för utgående axel som förhindrar intrång av vatten;
Hughes Power System motormanöverdon


EOA500 universellt motormanöverdon har följande komponenter:

 • Smal kapsling;
 • EOA500 motormekanism med lokal kontrollpanel;
 • Motorstyrkort;
 • Temperaturkompenserad batteriladdare (UPS);
 • MCB:er för ineffekt och batteri;
 • Startknapp för UPS;
 • Batterier AGM typ 2 x 12V 20 AH;
 • Internt ventilationssystem med specialfilter;
 • Värmesystem;

Valfria komponenter:

 • Åskskydd för antennkontakten;
 • Li-Ion-batterier för högtemperaturklimatzoner, 2 x 12,8 V 20 AH;
 • Strömförsörjning (110 eller 230V) överspänningsavledare;
 • Kommunikationsenhet alternativ A: GIO-100 GSM/4G/LAN-router med IEC60870-5-104 signaleringsprotokoll och IPSec-kryptering och IP-filtrering;
 • Kommunikationsenhet alternativ B: GIO-200 GSM/4G/LAN-router med IEC60870-5-104 signaleringsprotokoll och IPSec och Open VPN-kryptering och IP-filtrering;
Hughes Power System motormanöverdonEOA500 universellt motormanöverdon externa tillbehör:

 • Robusta monteringsfästen (1) för olika stolptyper;
 • NY! Kabelmultiplexersystem (2), som gör det möjligt att ansluta ett modernt motormanöverdon med fjärrblockeing med 6- eller 14-ledarsystem till ett gammalt 3-ledar kabelsystem. Se detaljer här;
 • NY! Kabelstöldlarm för jordsystem skickar omedelbar information till fjärrkontrollsystem om att jordningssystemet saknas. Se detaljer här;
 • Antennsats för GSM/4G inklusive: antenn, multiband professionell glasfiberstav, stolpmonterad fäste för antenn, antennkabel 8M RG-213 N-N professionella kontakter och överspänningsavledare för antenn N-N kontakter;
 • Spänningstransformator för 6/12kV, 22/27kV och 33/40kV fas till fas ansluten, epoxi isolerad med stolpsfäste;
 • Isolations transformator 230/230 VAC;
 • Överspänningsavledare för 6/12kV, 22/27kV och 33/40kV med monteringsfästen;
 • Säkringar (4) för 6/15kV, 22/27kV och 33/40kV med monteringsfästen;

För installationsbilder klicka här.
 


ladda ner katalog
 

skicka förfrågan

 
Hughes motormanöverdon

MOTORMANÖVERDON BESKRIVNINGEOA501 UNIVERSELL TYP

Hughes motormanöverdonet EOA501 är en universell fjärrmanövermekanism för fullständig fjärrkontroll av frånskiljare i eldistributionsnät och järnvägar med följande fördelar:

 • Komplett lösning från stolpe till fjärrkontrollsystem;
 • Lång tid mellan underhåll. Hughes produkter är byggda för att förbli i drift i mer än 30 år utan större underhåll på grund av material av högsta kvalitet som används i dess konstruktion.
 • Enkel installation och kompatibel med de flesta frånskiljare;
 • Bred skåpkroppstyp med gott om plats för större batterier, möjligt för solenergianvändning;
 • Avancerad motormekanism som ger högt driftmoment med låg startström när frånskiljarens kontakter ska öppna eller stänga. Dess unika design är en av huvuddragen. Den neodymmagnetiserade DC-motorn börjar rotera med hög hastighet innan manöveraxeln rör sig. Den använder extra kinetisk energi från den roterande massan som en booster i just det ögonblicket när en frånskiljare behöver mest driftenergi. Motorn stannar exakt vid sitt ändläge tack vare en regenerativ funktion i mekanismen. Mekanismens funktion är självlåsande;
 • Kapsling (1) av rostfritt stål av högsta kvalitet. Användningen av rostfritt stål i enlighet med DIN50049 / 3.1B, tack vare dess icke-magnetiska egenskaper, eliminerar helt förekomsten av någon form av korrosion, inklusive elektrokemisk korrosion under skåpets hela livslängd;
 • Speciellt dubbeltak (2) förhindrar ansamling av vatten/snö på skåpet och skyddar mot överhettning av det inre skåpet i varma klimat;
 • Hänglås handtaget (3) skyddar mot obehörig åtkomst;
 • Skyddsläppar (4) från regnvatten;
 • Kontakt (5) för fjärrkontroll antenn;
 • Robusta stolpfästen (6) för olika stolptyper;
 • Brytare för dörrlarm (7) aktiveras när dörren öppnas och skickar signalen till SCADA-systemet. Den här funktionen meddelar om åtkomst till skåpet;
 • Innovativt klimatsystem (8) för långsiktig tillförlitlighet. De nedre gälarna har en kombination av ett polymert finfilter och ett PTC-termoelement. Det skapar en rörlig luftström till de övre gälarna. Denna luftström jämnar alltid ut dag- och natteffekten. Skåpets botten har 5 dräneringshål med mikrofilter som förhindrar att vatten samlas vid eventuell kondens;
 • Innovativt tätningssystem (9) för utgående axel som förhindrar intrång av vatten;
Hughes Power System motormanöverdon


EOA501 universellt motormanöverdon komponenter:

 • Bred kapsling;
 • EOA501 motormekanism (1) med lokal kontrollpanel;
 • Motorstyrkort (2);
 • Temperaturkompenserad batteriladdare (3) (UPS);
 • MCB:er för matningsspänning och batteri (4);
 • Startknapp för UPS;
 • Batterier (5) AGM typ 2 x 12V 20 AH;
 • Internt ventilationssystem (6) med specialfilter;
 • Värmesystem (7) (förutom för solpanelversion);

Valfria komponenter:

 • Åskskydd för antennkontakten;
 • Li-Ion-batterier för högtemperaturklimatzoner, 2 x 12,8 V 20 AH;
 • Blysyra AGM-batterier 2 x 12 V 45 AH för drift av solpaneler;
 • Matningsspänning (110 eller 230V) överspänningsavledare;
 • Kommunikationsenhet alternativ A: GIO-100 GSM/4G/LAN-router med IEC60870-5-104 signaleringsprotokoll och IPSec-kryptering och IP-filtrering;
 • Kommunikationsenhet alternativ B: GIO-200 GSM/4G/LAN-router med IEC60870-5-104 signaleringsprotokoll och IPSec och Open VPN-kryptering och IP-filtrering;
Hughes Power System motormanöverdon

EOA501 UNIVERSELLT MOTORMANÖVERDON externa TILLBEHÖR:

 • Robusta monteringsfästen (1) för olika stolptyper;
 • NY! Kabelmultiplexersystem (2), som gör det möjligt att ansluta ett modernt motormanöverdon med fjärrblockeing med 6- eller 14-ledarsystem till ett gammalt 3-ledar kabelsystem. Se detaljer här;
 • NY! Kabelstöldlarm för jordsystem skickar omedelbar information till fjärrkontrollsystem om att jordningssystemet saknas. Se detaljer här;
 • Antenn för GSM/4G inklusive: antenn, multiband professionell glasfiberstav, stolpmonterad fäste för antenn, antennkabel 8M RG-213 N-N professionella kontakter och överspänningsavledare för antenn N-N kontakter;
 • Spänningstransformator för 6/15kV, 22/27kV och 33/40kV fas till fas ansluten, epoxiisolerad med monteringsfästen;
 • Överspänningsavledare för 6/15kV, 22/27kV och 33/40kV med monteringsfästen;
 • Säkringar för 6/15kV, 22/27kV och 33/40kV med monteringsfästen;
 • Solpanel (4) 24V 100W, Solpanel 24 V 50W med monteringsfäste;
 • Isolations transformator 230/230 VAC;


För installationsbilder klicka här.
 

 


ladda ner katalog
 

skicka förfrågan

 
Hughes Power System motormanöverdon

MOTORMANÖVERDON BESKRIVNINGEOA600 FÖR JÄRNVÄGAR

Hughes motormanöverdonet EOA600 är en fjärrmanövermekanism för frånskiljare i järnvägsapplikationer med följande fördelar:

 • Komplett lösning från stolpe till fjärrkontrollsystem;
 • Lång tid mellan underhåll. Hughes produkter är byggda för att förbli i drift i mer än 30 år utan större underhåll på grund av material av högsta kvalitet som används i dess konstruktion.
 • Supersnabba operationer: 1,5 sekunder - öppna eller sluta, 1,2 sekunder - för att fjärrblockera eller avblockera. Max 4 sekunder - fjärravblockering - öppna frånskiljare - fjärrblockering;
 • Enheten kan användas till 1-2-3-poliga frånskiljare i DC (750 – 1500 – 3000VDC) och AC (15 kV 16,7Hz – 25 kV 50Hz) i AT- och BT-system;
 • Mycket kompakt design, lämplig för järnvägsinfrastrukturen. Kan installeras med upp till 4 enheter per en stolpe;
 • Avancerad motormekanism. Den har en seriellt magnetiserad motor med högt startmoment som kan drivas av växel eller likspänning. Motordonet kan styras direkt av ett 3- eller 6-ledare system eller en impulsmotorstyrning. Motorn driver en trapetsformad skruv via en växellåda. Den självlåsande trapetsformade skruven vrider en gaffel som är ansluten till manöverstången. Denna mekanism ger ett överlägset utgående vridmoment med en låg startström. Den utgående axeln börjar röra sig ett ögonblick efter att höghastighetsmotorn börjar att rotera. Den kinetiska energin i den roterande massan på 2,5 kg ökar det utgående momentet;
 • Kan drivas av växel eller likspänning;
 • Kapsling (1) i rostfritt stål av högsta kvalitet. Användningen av rostfritt stål i enlighet med DIN50049 / 3.1B, med dess icke-magnetiska egenskaper, elimineras helt förekomsten av någon form av korrosion, inklusive elektrokemisk korrosion under motormanöverdonets hela livslängd;
 • Multifunktionshandmanövervev (2) används för lokal drift och som låsanordning för att skydda mot obehörig användning;
 • Skydd läppar (3) från regnvatten;
 • 3st FL13 flänsar (4);
 • Bistabil fjärrblockeringsenhet (tillbehör). Den blockerar mekaniskt och eklektiskt motor mekanismens funktion. För att påskynda slut - öppna - slut funktionen, är mekanismen utrustad med ett regenerativt bromssystem. Det absorberar den kinetiska energin när mekanismen har nått sina ändläge. Den bistabila fjärrblockeringsanordningen styrs av ett helt separat kontrollsystem;
 • Testset (tillbehör)i ett robust flight case av plast: Den kan prova alla funktioner via tryckknappar och LED-indikatorer;
 • Gälar med polymert mikrofiberfilter för ventilation i högt och lågt läge;
 • Innovativt klimatsystem för långsiktig tillförlitlighet. De nedre gälarna har en kombination av ett polymert finfilter och ett PTC-termoelement. Det skapar en rörlig luftström till de övre gälarna. Denna luftström jämnar alltid ut dag- och natteffekten. Skåpets botten har 5 dräneringshål med mikrofilter som förhindrar att vatten samlas vid eventuell kondens;
 • Innovativt tätningssystem (5) för utgående axel som förhindrar intrång av vatten;
 • Flera varianter av stolpmonteringsfästen (6);
Hughes Power System motormanöverdon för järnvägar


EOA600 motormanöverdon för järnvägar har följande komponenter:

 • EOA600 motormekanism (1);
 • Plintar för enkel installation;
 • Internt ventilationssystem med specialfilter;

Valfria komponenter:

 • Bistabil fjärrblockeringsenhet (2);
 • Impulsstryrning (3);
 • Värmesystem;
 • Matningsspänning (24 – 110 VDC, 110 eller 230VAC) överspänningsavledare;
 • Kommunikationsenhet alternativ A: GIO-100 GSM/4G/LAN-router med IEC60870-5-104 signaleringsprotokoll och IPSec-kryptering och IP-filtrering;
 • Kommunikationsenhet alternativ B: GIO-200 GSM/4G/LAN-router med IEC60870-5-104 signaleringsprotokoll och IPSec och Open VPN-kryptering och IP-filtrering;
 • Fiberoptisk till LAN-omvandlare;
Hughes Power System motormanöverdon till järnvägar


EOA600 MOTORMANÖVERDON FÖR JÄRNVÄGAR Externa tillbehör:

 • NY! Kabelmultiplexersystem (1), som gör det möjligt att ansluta ett modernt motormanöverdon med fjärrblockeing med 6- eller 14-ledarsystem till ett gammalt 3-ledar kabelsystem. Se detaljer här;
 • NY! Kabelstöldlarm för jordsystem (2) skickar omedelbar information till fjärrkontrollsystem om att jordningssystemet saknas. Se detaljer här;
 • Robusta monteringsfäste för stolpe;
 • Spänningstransformator, enpolig, 15 kV 16,7 Hz, 25 kV 50 Hz;
 • Flexibel wiremanöverkabel;
 • Testset med alla funktioner (3);
 • DC/DC-omvandlare, 750 eller 1500 VDC (4);
 • Överspänningsavledare med monteringsfästen;
 • Säkringar med monteringsfästen;
 • LV-LV isoltionstransformator;
 • Dubbel förlängningsfläns FL13 för sammankoppling av motormanöverdon;
 • Stänger för manövrering av frånskiljare;
 • Stångmonteringstillbehör, hjul, u-bultar etc;
 • Stångisolatorer;
 • Extern RTU eller kabelanslutningsskåp somkan skruvas fast i botten av motormanöverdonet;
 • Extern indikator för detektering av frånskiljareläge för montering på stolpen;

För installationsbilder klicka här.

 ladda ner katalog
 

skicka förfrågan

 
Hughes motormanöverdon

MOTORMANÖVERDON BESKRIVNINGEOA650 FÖR SPÅRVÄGAR

Hughes motormanöverdonet EOA650 är en fjärrmanövermekanism för frånskiljare i spårvagns- och spårvägsapplikationer med följande fördelar:

 • Komplett lösning från stolpe till fjärrkontrollsystem;
 • Lång tid mellan underhåll. Hughes produkter är byggda för att förbli i drift i mer än 30 år utan större underhåll på grund av material av högsta kvalitet som används i dess konstruktion.
 • Smal och kompakt design lämplig för stadsmiljöer. Passar inuti en H-220 stålbalk;
 • Vandalsäkert 3-vägs dörrlåssystem med kabelintag i toppen eller botten av skåpet;
 • Enheten kan användas för 1-2-poliga frånskiljare i DC 750 – 1500 – 3000VDC systemarkitekturer. Anslutningen sker via en roterbar gaffel (1);
 • Kan drivas av växel eller likspänning;
 • Avancerad motormekanism ger högt driftmoment med låg startström när frånskiljarens kontakter ska öppna eller sluta. Det är en av produktens unika egenskaper. Den Neodymium magnetiserade likströmsmotorn börjar rotera med hög hastighet innan manöveraxeln rör sig. Den använder den extra kinetiska energin från den roterande massan som booster i just det ögonblicket när en frånskiljare går som tyngst. Mekanismen använder en elektrodynamisk bromsfunktion som exakt positionerar manöverstången. Säker självlåsande motormekanism;
 • Kapsling (2) i rostfritt stål av högsta kvalitet. Användningen av rostfritt stål i enlighet med DIN50049 / 3.1B, tack vare dess icke-magnetiska egenskaper, elimineras helt förekomsten av någon form av korrosion, inklusive elektrokemisk korrosion under motormanöverdonets hela livslängd;
 • Speciellt dubbeltak (3) förhindrar ansamling av vatten/snö på skåpet och skyddar mot överhettning av det inre skåpet i varmt klimat;
 • Handtaget med hänglås (4) skyddar mot obehörig åtkomst;
 • Skydd läppar (5) från regnvatten;
 • Flera val av stolpmonteringsfästen (6);
 • Kontakt (7) för fjärrkontroll antenn;
 • Innovativt klimatsystem (8) för långsiktig tillförlitlighet; Ett termostatstyrd PTC-element skapar en lyftande luftström från de nedre gälarna till de övre gälarna;
 • Innovativt tätningssystem för utgående axel som förhindrar intrång av vatten;
 • Testset (tillbehör) i en robust flightcase av plast. Den kan prova alla funktioner via tryckknappar och LED-indikatorer;
 • Bistabil fjärrblockeringsenhet (tillbehör). Denblockerar mekaniskt och elektriskt motormanöverdonets funktioner. Den delen styrs av ett helt separat system;
Hughes Power System motormanöverdon för spårväggar


EOA650 motormanöverdon för spårvägar har följande komponenter:

 • EOA650 motormekanism (1);
 • Motorstyrkort (2);
 • Lokal manöverpanel. Lätt att ta bort under installationen (3);
 • Plintar för enkel installation (4);
 • Handvev och blockering med hänglås (5);
 • Internt ventilationssystem med specialfilter (6);
 • Värmesystem (7);

Valfria komponenter:

 • Bistabil fjärrblockeringsenhet;
 • Impulsstyrning;
 • Temperaturkompenserad batteriladdare (UPS);
 • Li-Ion batterier för högtemperaturklimatzoner, 2 x 12,8 V 7,5 AH;
 • Standard blybatteri av AGM-typ 2 x 12 V 7,5 AH;
 • Åskskydd i antennkabel genomföringen;
 • Spänningsmmatning (8) (24 – 110 VDC, 110 eller 230VAC) överspänningsavledare;
 • Kommunikationsenhet alternativ A: GIO-100 GSM/4G/LAN-router med IEC60870-5-104 signaleringsprotokoll och IPSec-kryptering och IP-filtrering;
 • Kommunikationsenhet alternativ b: GIO-200 GSM/4G/LAN-router med IEC60870-5-104 signaleringsprotokoll och IPSec och Open VPN-kryptering och IP-filtrering;
 • Fiberoptisk till LAN-omvandlare;
Hughes Power System motormanöverdon för spårväggar


EOA650 motormanöverdon för spårvägar externa tillbehör:

 • Robusta monteringsfäste för stolpe;
 • NY! Kabelstöldlarm för jordsystem (1) skickar omedelbar information till fjärrkontrollsystem om att jordningssystemet saknas. Se detaljer här;
 • NY! Kabelmultiplexersystem (2), som gör det möjligt att ansluta ett modernt motormanöverdon med fjärrblockeing med 6- eller 14-ledarsystem till ett gammalt 3-ledar kabelsystem. Se detaljer här;
 • Spänningstransformator, enpolig, 15 kV 16,7 Hz, 25 kV 50 Hz;
 • Flexibel wire manöverstång;
 • Överspänningsavledare med monteringsfästen (3);
 • DC/DC-omvandlare (4), 750 eller 1500 VDC;
 • Säkringar med monteringsfästen;
 • LV-LV isoleringstransformator;
 • Helisolerad kapsling i glasfibermaterial;
 • Stänger för manövrering av frånskiljare;
 • Stångmonteringstillbehör, hjul, u-bultar etc;
 • Stångisolatorer;
 • Extern RTU eller kabelanslutningsskåp för att monteras i botten av motormanöverdonet;
 • Extern indikator för detektering av frånskiljareläge för montering på stolpen;

För installationsbilder klicka här.
 

ladda ner katalog
 

skicka förfrågan

 
Hughes motormanöverdon

Hur kan vi hjälpa

Tack för att du kontaktar oss. Ditt meddelande har skickats. Vår representant kommer att svara dig så snart som möjligt.

Om du är en befintlig kund och har ett akut behov av teknisk support, kontakta din lokala kundservice manager. Annars kontakta oss direkt genom att använda formuläret nedan.

Högspännings vakuumbrytare
 • Högspännings vakuumbrytare
 • Motormanöverdon för frånskiljare
 • Frånskiljare till järnvägar
 • Reclosers
 • Reläskydd
 • AutoSelf Tid-spänning autosektionering
 • Nätstation reclosers
 • Inomhus vakuumbrytare
 • Utomhus vakuumbrytare
 • Vakuum lastfrånskiljare
 • Kontrollskåp för vakuumbrytare modul