Relä
skydd

Reläskydd är i frontlinjen av elektriska distributionssystem, ofta placerade ute i linjen eller i fördelningsstationer. Reläskydd levererar intelligens till näten och hanterar anläggnings och kundskydd och i många fall även RTU funktionalitet. Reläskydd detekterar fel, hjälper vakuumbrytare i en autorecloser för att koppla bort felet på linjen.

Hughes Power System friledning autorecloser reläskydd 12kV 24kV
 • Fjärrkonfiguration av alla funktioner och uppgradering av programvara
 • Riktningskännande skyddsfunktioner för överström och jordfel
 • Flera kommunikationsprotokoll, Modbus, DNP, IEC -101, -104 och 61850
 • 3Io Cos (aktivt mätande) och Intermittent (>150 µs) jordfels detektering
 • Skåp och fäste i rostfritt stål
 • 4 separata skyddsgrupper med automatisk effektriktningsändring

FTUR200 RELÄSKYDD BESKRIVNING

FTUR200-modellen av reläskydd levererar intelligens till elnätet och hanterar skyddet och i många fall även RTU-funktionaliteten. Reläskyddet detekterar felen, hjälper vakuumbrytarmodulen i återinkopplingssekvensen att åtgärda felet på ledningen. Manöverpanel är på Svenska.

Nyckelfunktioner:

 • 100 % fjärrkonfiguration och fjärrkontroll;
 • Integrerade multifunktioner på ny mikroprocessorbaserad plattform - Feldetektering och skydd, mätning, kontroll, statusövervakning, övervakning av elkvalitet;
 • Riktningsskydd, negativt sekvensskydd, SEF och 64 inbyggda överströmsskyddskurvor inklusive IEC, ANSI/IEEE, och 6anpassade kurvor;
 • Avstånd till fel funktion;
 • 4 inställningsgrupper och automatisk inställningsgruppsändrings funktion;
 • 4 kvadranter energimätning & lastprofilering;
 • Stöd för kommunikation med flera portar, multiprotokoll (DNP3.0, DNP3.0 över TCP/IP, IEC60870-5-101/104), GSM/SMS och uppringningsfunktion för SCADA;
 • DNP3.0 nivå 3 med mappning av informationsindex och klasstilldelning;
 • Inbyggd protokollmonitor för att enkelt analysera trafiken mellan FTU och fjärrkontrollsystem;
 • Inbyggd felsimulator med flera steg
 • Stort minne för lastprofilering, händelse- och felregistrering. Tillgängliga fel och störningsvågformer i COMTRADE-format;
 • Konfigurerbara digitala in- och utgångar;
 • Intelligent strömförsörjning & batteriladdare med inbyggd självdiagnos & testfunktion;
Hughes reläskydd

FTUR200 RELÄSKYDD FRONTPANEL

Reläskyddet FTUR200 har följande komponenter:

 • Informationsdisplay (1);
 • Menu knappar block (2) med funktionen för att välja olika menyer och nivåer;
 • Fjärrkommunikationsindikator block (3) som visar kommunikationsaktiviteter;
 • Felindikatorknappar block (4) med felindikatorer i faser, underspänning mm;
 • Återinkopplings funktioner aktivering knappblock (5) med funktionen för att slå på och av återinkopplings funktionen;
 • Lokal/Fjärr knapp (6) med funktion för att växla mellan lokal och fjärrstyrning av en recloser;
 • Välj knappen (7) är en knapp för brytare med funktion Välj innan exekvering;
 • Från knapp (8) med funktionen för att slå till OVX vakuumbrytare;
 • Till knapp (9) med funktionen för att slå från OVX vakuumbrytare;
 • SEF knappa (10) med funktionen för att slå på och stänga av låg jordfelsdetektering;
 • Batteri och Lamp test knappar (11) med funktionen att testa alla LED lampor och batterifunktionen;
 • Lokal programmeringsuttag (12) är för lokal programmering via en USB- eller RS-232-kabel;
 • Strömförsörjningsindikatorer (13) som informerar om att nätet har förlorat spänningen;
Hughes reläskydd

FTUR200 RELÄSKYDD MANÖVER FUNKTIONER

4 reläutgångar, 2 high-speed FET utgångar:

 • Från(Trip), Ftill, reserv;
 • Konfigurerbara: Namn, Pulsbredd mm;
 • Ingångar för extern utlösning av brytare

Switch Control:

 • Operatörsplats: Fjärr, Lokal (Frontpanel / PC Program);
 • Förreglingar: Lokalstyrning, Knapplås, Mekaniska lås, Brytare status;
 • Brytare till förregling : Spänning på anslutande sida, Fasskillnad mellan last och matande sida;

SBE (Select Before Execute):

 • Säker brytaremanöver;
 • SBE timeout (inställbart);

Systemfunktioner:

 • Återinkoppling Till / Från;
 • Överströmskydd Till / Från;
 • Jordfelsskydd Till / Från;
 • SEF Till/Från;
 • Fjärr - Lokal;

Batteritest, Återställning av indikatorer

Hughes reläskydd

FTUR200 SKYDDRELÄSKYDD FUNKTIONER

 • 3-stegs skydd (riktad eller oriktad);
 • Ström – Tid kurvor för fas- och jordfel;
 • 67typer (IEC, ANSI, återinkoppling kurvor) och 4 egna;
 • Konstant tid för överströms  och jordfels parametrar;
 • Konstant tid HCT (Högströmsutlösning);
 • Minus följdström(bakåt matande jordfel);
 • SEF (Sensitive  Earth Fault) detekterar små jordfel;
 • Vinkelmätande  med inställningsområde ±30 - 90°;
 • 3Io Cos algoritm(aktivt mätande);
 • Intermittent jordfelsskydd (>150µs min pik);
 • Återvändandelast algoritm;
 • Magnetiseringsström begränsning;
 • Sekvenssamordning;
 • Öppen linje detektering;
 • Fassynkronisering;
 • Överspänning, underspänning;
 • Under / över frekvens;
 • Automatisk återinkoppling (max 4 inkopplingar);
 • Automatisk sektionering;
 • 4 inställningsgrupper, automatisk inställnings grupp kan  automatiskt ändras beroende på effektriktningen;
Hughes reläskydd

FTUR200 RELÄSKYDD MÄTNING FUNKTIONER

 • 128 samples per cykel (50Hz = 6400ggr per sekund);
 • Galvanisk isolation via externa CT & VT;
 • Sekundär felström max ~ 12.5A;
 • Upp till 200% av nominell spänning;
 • Strömmar (A, B, C, N), Spänningar (A, B, C / R, S, T): RMS, fasvektorer, sekvenskomponenter, övertoner;
 • Effekt: Skenbar (kVA), Aktivt (kW), reaktiv (kVAr), effektfaktor;
 • Energi: 4-kvadrant mätning, import / export aktiv energi, induktiv / kapacitiv reaktiv energi;
 • Frekvens;
 • Lastprofil;
 • Rapportfil i Excel format;

FTUR200 RELÄSKYDD KOMMUNIKATION FUNKTIONER

 • DNP3.0 Subset level 3 seriell, DNP över TCP/IP;
 • IEC60870-5-101 seriell, IEC60870-5-104 TCP/IP;
 • MODBUS RTU seriell, MODBUS över TCP/IPTCP/IP;
 • IEC 61850 över TCP/IP*;
 • Index mapping & class assignment;
 • SMS till mobiltelefon;
 • Built-in protocol monitor;
 • Inbyggd fjärrkontroll simulator;
 • IRIG-B extern tidssynkronisering*;
 • PRP (Parallel Redundancy Protocol), HSR (Highly Seamless Redundancy) IEC 62439-3*;
 • Dubbla IP fiber eller TCP anslutningar*;

FTUR200 RELÄSKYDD HÄNDELSE/FEL LOGG

 • Händelselogg med 1 ms tidsstämpel;
 • Händelsehistorik kategoriseras efter grupp;
 • I/O, Funktion- och Systemhändelser;
 • Felhändelser, Ström, Spänning, Fasläge mm;
 • PQM Händelser;
 • Last, I, P, Q;
 • Last max. I, P, Q;
 • Räknare: brytare öppen, Fel, Återstart;

FTUR200 RELÄSKYDD VÅGFORMSLOGG VID FEL

 • 8 fel, och 6 PQM vågformer sparas;
 • 1 Manuellt utlöst mätning;
 • 128 samples / cykel, 20 cykler;
 • Vågformer lagras i COMTRADE filformat;
 • Minnesstorlek: 2 MB;

FTUR200 RELÄSKYDD TILLVALSFUNKTIONER

Valfria programvarafunktioner:

 • IRIG-B externt GPS-tidsprotokoll;
 • IEC61850 kommunikationsprotokoll;
 • PRP redundant kommunikationsprotokoll (kräver 2 x LAN eller 2 x fiberportar);
 • HSR redundant kommunikationsprotokoll (kräver 2 x LAN eller 2 x fiberportar);

Valfria kommunikationskort:

 • 2 x 100Mbit LAN-kort;
 • 1 x fiberport;
 • 2 x fiberportar;
   

NEW AUTO RECLOSER APPLIKATION

Hughes Skyddsrelä App är ett unikt verktyg för den moderna montören. APP’en används för att styra brytaren och ändra relädata och läsa spänning / ström kurvor.

Hur kan vi hjälpa

Tack för att du kontaktar oss. Ditt meddelande har skickats. Vår representant kommer att svara dig så snart som möjligt.

Om du är en befintlig kund och har ett akut behov av teknisk support, kontakta din lokala kundservice manager. Annars kontakta oss direkt genom att använda formuläret nedan.

Motormanöverdon för frånskiljare
 • Motormanöverdon för frånskiljare
 • Frånskiljare till järnvägar
 • Reclosers
 • Reläskydd
 • AutoSelf Tid-spänning autosektionering
 • Nätstation reclosers
 • Inomhus vakuumbrytare
 • Utomhus vakuumbrytare
 • Vakuum lastfrånskiljare
 • Kontrollskåp för vakuumbrytare modul
 • Högspännings vakuumbrytare