Motormanöverdon
för frånskiljare

Den primära funktionen hos ett motormanöverdon är att tillhandahålla pålitlig fjärrmanövrering av frånskiljare genom en upp och ned gående rörelse eller vridande rörelse. Hughes tillverkar ett brett utbud av olika motordriftsmekanismer för frånskiljare och jordningskopplare. Produktsortimentet täcker allt från små lågspänningstillämpningar i spårvagn till medelspänningstillämpningar inom järnväg och eldistribution till tunga motormekanismer för högspänningsfrånskiljare.

Hughes Power System motormanöverdon
 • Unik motormekanism med låg startström och högt startmoment
 • Säker självlåsande motormekanism
 • Enkel att montera och passar till de flesta linjefrånskiljare
 • Som tillbehör självsektionerings automatik
 • Fjärrblockeringsenhen (tillbehör) låser utgående axel för extra säkerhet
 • Kapsling av hög kvalitativt rostfritt stål

EOA500TVS MED AUTOMATISK SEKTIONERING
EOA500TVS seriens motormanöverdon är avsedda att användas i frånskiljarapplikationer i elektriska distributionsnät.

EOA500TVS kännetecknas av sin unika design med låg motorstartström och hög elektromekanisk verkningsgrad.

Apparaten är utformad för automatisk sektionering och manuell fjärrstyrning av linjefrånskiljare.

Motormanöverdonet är enkel att montera och har all nödvändig elektronik och kontrollpanel.

Hughes Power System motormanöverdon med automatisk sektionering

FÖRDELAR

 • Unik motor mekanism med låg startström och högt startmoment;
 • Säker självlåsande motor mekanism;
 • Automatisk självsektionerings logik;
 • Enkel att montera och passar till de flesta linjefrånskiljare;
 • Tillverkat av rostfritt stål;
Hughes Power System motormanöverdon

SECTIONERING CYKEL

 • EOA500TVS använder en Time Voltage Sectionalizing-algoritm.
 • När ett fel registreras av fördelningsstationen så  löser dess brytare. I samma ögonblick känner EOA500TVS enheterna att linje spänningen försvinner.
 • Den första timern startar. Efter en förprogrammerad tid öppnar alla EOA500TVS när linjen är spänningslös. Nätet är nu uppdelat i flera sektioner.
 • En viss tid senare återinkopplar fördelningsstationens brytare den utgående linjen. Den första EOA500TVS känner av att linje spänningen har återvänt.
 • Den andra timern startar. Efter en förprogrammerad tid sluter EOA500TVS frånskiljaren.
 • Om linje spänningen försvinner i ett förprogrammerat tidsfönster efter att EOA500 slutit sin frånskiljare, inser den att den har slutit mot felet. Fördelningsstationens brytare löser. Fördelningsstationens brytare återinkopplar. I samma ögonblick så känner EOA500TVS att linespänningen återvänt, men de sluter inte. Sektionsfördelningssekvensen är nu klar.
Hughes Power System motormanöverdon

Hur kan vi hjälpa

Tack för att du kontaktar oss, Namn. Ditt meddelande har skickats. Vår representant kommer att svara dig så snart som möjligt.

Om du är en befintlig kund och har ett akut behov av teknisk support, kontakta din lokala kundservice manager. Annars kontakta oss direkt genom att använda formuläret nedan.

Motormanöverdon för frånskiljare
 • Motormanöverdon för frånskiljare
 • Frånskiljare till järnvägar
 • Reclosers
 • Reläskydd
 • AutoSelf Tid-spänning autosektionering
 • Kontrollskåp för vakuumbrytare modul
 • Nätstation reclosers
 • Inomhus vakuumbrytare
 • Utomhus vakuumbrytare
 • Högspännings vakuumbrytare