TETRA DIGITALRADIO FÖRFJÄRRKONTROLL

TETRA (RAKEL) digital radio i ett privat eller nationellt nätverk ger trygg och säker kommunikation för krävande  fjärrkontrollsystem.

Hughes Power System TETRA (RAKEL) digitalradio för fjärrkontroll kommunikation
 • Säker kommunikation, punkt till punkt TEA-2 kryptering
 • Privat eller nationellt radionät
 • Inbyggt fjärrkontroll - RTU signaleringsprotokoll
 • Seriell och IP-kommunikation
 • Konfiguration via inbyggd webbserver
 • Inbyggda digital och analog I / O som option

TETRA DIGITAL RADIO

 • TETRA använder Time Division Multiple Access (TDMA) med fyra användarkanaler på en radiobärare och 25 kHz avstånd mellan bärare.
 • Både punkt-till-punkt och punkt-till-multipunkt överföring kan användas. Digital dataöverföring ingår också i standarden men vid en låg datahastighet.
 • TETRA mobilstationer (MS) kan kommunicera direkt-mode (DMO) eller med hjälp av trunk-mode (TMO) med hjälp av omkoppling och hantering av TETRA infrastruktur (SwMI)  ((TETRA basstationer)) TBS, samt att tillåta direktkommunikation i situationer där nättäckning inte är tillgänglig, DMO ingår också möjligheten att använda en sekvens av en eller flera TETRA-terminaler som relästationer. Denna funktion kallas DMO gateway (från DMO till TMO) eller DMO repeater (från DMO till DMO). I nödsituationer kan funktionen  direktkommunikation amvändas under jord eller i områden med dålig täckning.
 • Förutom röst- och systemtjänster, stöder TETRA-systemet flera olika typer av datakommunikation. Statusmeddelanden och korta datatjänster (SDS) som tillhandahålls över systemets huvudstyrkanal. Paketkopplade data eller kretskopplade datakommunikation använder specifikt tilldelade kanaler.
 • TETRA ger autentisering av terminaler mot infrastruktur och vice versa. För skydd mot avlyssning, så är radioänssnittet krypterat med end-to-end-kryptering.
 • Det normala arbetssättet är en grupp som med en enda knapptryckning kommer att ansluta användaren till användarna i en vald samtalsgrupp och / eller en mottagare. Det är också möjligt för terminalen att fungera som en punkt-till-punkt förbindelse, men utan den normala räckviddsbegränsning, eftersom överföringen fortfarande använder TETRA nätverket.
 • TETRA-terminaler kan fungera som mobiltelefoner, med en full duplex direkt anslutning till andra TETRA användare eller PSTN. Nödknappar på terminalerna, gör det möjligt för användare att sända nödsignaler, till andra mottagare, starta någon annan aktivitet som äger rum samtidigt.
Hughes Power System nätstation och friledning autorecloser recloser TETRA digitalradio för fjärrkontroll kommunikation

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA

De främsta fördelarna med TETRA jämfört med andra tekniker (såsom GSM) är:

 • Den mycket lägre frekvens(400MHz) som används ger längre räckvidd, vilket i sin tur ger mycket bra geografisk täckning med ett mindre antal sändare, vilket sänker kostnaderna för infrastrukturen.
 • Vid en uppkoppling är kommunikationen kontinuerlig och avbryts inte när du flyttar till ett annat nät (cell). Detta är en unik funktion, vilket DPMR nätverk typiskt tillhandahåller. Det medger ett antal fall-back lägen såsom förmågan för en basstation för att bearbeta lokalsamtal.  Verksamhetskritiska nät kan med fördel byggas med TETRA, där alla aspekter på felsäkerhet är inkluderade.
 • I avsaknad av ett nätverk, kan mobiler / bärbara kan använda "direktläge" där de delar kanaler(DMO).
 • Gateway-läge –är där en enda mobil med anslutning till nätverket kan fungera som en relästation för andra närliggande mobiler som är utom räckhåll för infrastrukturen.
 • TETRA innehåller också en funktion, punkt-till-punkt som traditionella analoga radiosystem inte gör. Detta gör det möjligt för användare att ha en punkt-till-punkt förbindelse.
 • Till skillnad från övrig mobil teknik, som endast förbinder en användare till en annan användare(punkt-till-punkt), är TETRA byggd för att göra punkt-till-punkt, punkt -till-många och många-till-många. Dessa driftlägen är direkt relevanta för den allmänna tillgängligheten för professionella användare.

SÄKERHET

 • TETRA stödjer terminal registrering, verifiering, radio-gränssnitt kryptering och end-to-end-kryptering.
 • Snabb driftsättning (transportabla) nätverkslösningar finns tillgängliga för katastrofhjälp och tillhandahållande tillfällig kapacitet.
 • Utrustning finns från många leverantörer runt om i världen, vilket ger fördelarna med driftskompatibla konkurrens.
 • Nätverkslösningar finns både som kretskopplade (telefon liknande) arkitekturer, IP arkitekturer med programvaru växlar.

NACKDELAR

Dess främsta nackdelarna är:

Max 7,2 kbit / s per tidslucka, i fallet med punkt-till-punkt-anslutningar, och 3,5 kbit / s per tidslucka i fallet med IP-inkapsling. Båda alternativen tillåter användning av en till fyra tidsluckor. Olika implementationer hanterar olika storlek på kapacitet, olika antal tidslucker. Det är skenbart snabbare än konkurrerande tekniker som DMR, dpmr och P25. Den senaste versionen av TETRA standarden stödjer 115,2 kbit /s i 25 kHz eller upp till 691,2 kbit /s på en utökad 150 kHz-kanal. För att övervinna de begränsningar som många programvaruleverantörer har, har man börjat att överväga hybridlösningar där TETRA används för kritisk signalering medan stora datamängder och överföring av bilder och video sker via 3G / LTE

TETRA RADIO MED INBYGGDFJÄRRKONTROLL PROTOKOLL AVKODNING OCH RTU FUNKTIONALLITET

 • TMO-100 är ett datamodem för TETRA infrastruktur. Med den här radion  kan data överföras  till en eller flera radio/fasta anslutningar inom en TETRA-infrastruktur. TMO-100 är allt-i-ett-lösning inklusive controller, router, modem och radio, som gör den till en idealisk totallösning.
 • Serie samt IP-baserade protokoll kan hanteras av den här enheten. Detta är skälet till varför TMO-100 är försädd med två seriella gränssnitt (tillval RS-232 eller RS-422/285) och även med en Ethernet-port (10/100 Mbit / s). För datakommunikation via en TETRA-infrastruktur kan användaren välja mellan SDS-baserade eller Packet Dataöverföring.
Hughes Power System nätstation och friledning autorecloser recloser TETRA digitalradio för fjärrkontroll kommunikation
 • Tillvalet ”Tal funktion” ger möjlighet att ansluta en mikrofon och högtalare för att kommunisera med övriga talenheter. Detta ger en användare en möjlighet att tex. Kommunisera med kontrollrummet.
 • Det finns det möjlighet att få TMO-100 med interna digitala och analoga ingångar och utgångar. In och utgångarna kan adresseras med MODBUS eller IEC 60870-5-101 signaleringsprotokoll
 • TMO-100 är integrerad i en robust anodiserat aluminium chassi, som lätt kan monteras på en DIN-skena. Det stora driftspänningsområdet 12-24 V (+/- 20%) gör det enkelt att integrera enheten i automationsanläggningar.
Hughes Power System nätstation och friledning autorecloser recloser TETRA digitalradio för fjärrkontroll kommunikation

Hur kan vi hjälpa

Tack för att du kontaktar oss, Namn. Ditt meddelande har skickats. Vår representant kommer att svara dig så snart som möjligt.

Om du är en befintlig kund och har ett akut behov av teknisk support, kontakta din lokala kundservice manager. Annars kontakta oss direkt genom att använda formuläret nedan.

Auto reclosers
 • Auto reclosers
 • Autoself tid-spänning autosektionering
 • Reläskydd
 • Kontrollskåp för vakuumbrytare modul
 • Nätstation auto reclosers
 • Nätstation vakuumbrytare
 • Friledning vakuumbrytare
 • Motormanöverdon för linjefrånskiljare
 • Spänningstransformatorer